Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

annen egenkapital fra tidligere år

av Anonymous

Jeg har ett spørsmålet angående siste punktet i veiledningen for årsavslutning hvor det står: Hvis du allerede har et beløp på konto Annen egenkapital (2050) fra tidligere år, skal dette først debiteres denne kontoen inntil beløpet er null, så debitere konto Udekket tap (2080) for gjenstående beløp. Dette betyr at du kun skal ha beløp på en av kontoene 2050 / 2080, (ikke begge samtidig).

 

 

Jeg har egenkapital fra forrige år 60 000,-

Jeg har i år et underskudd/resultat på -21000

 

Hvordan fører jeg dette i forhold til det som står i veiledningen?

 

Dette tror jeg ikke jeg har gjort noe med i de foregående årene. Er det noe jeg bør gå tilbake og rette på?

 

 

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Se på balansen utskriften for 2019, og se om du har et avvik i balansen helt nnederst

Har du der et avvik, så er ikke resultatet disponert i 2018.

 

Hvis du ikke har avvik så skal underskuddet for 2019 føres slik:

Kredit 8990 Udekket tap (Res)

Debet 2080 Udekket tap (Bal)

 

Sum av ny egenkapital blir da konto 2050 Annen egenkapital, minus 2080 Udekket tap (Bal)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen