Mine områder
Hjelp
Beate Einen
CONTRIBUTOR ***

bokføre fremleie av lokale, felles faktura

av Beate Einen

Dilemma:

Ny i eAccounting. Hvordan bokføre fremleie av kontorlokale uten inntekt? Vi får felles faktura på leie som jeg betaler og så får tilbakebetalt andelsvis fra de jeg deler lokale med.

Jeg har et enkeltmannsforetak- kunstner, og har et veldig lite regnskap for 2016 som jeg har fått utsettelse på å levere. I min ideelle verden ville jeg ført disse hendelsene slik: En fordring på fremleie, D1390, (fordringer leie) mot K6300, (leie lokaler). Og så en innbetaling/registrering på bankhendelsen på D1920, (firmakonto) mot K1390, (fordringer leie). Men dette ser ikke ut til å være mulig.

Min beste alternative løsning er:

Opprette bankhendelsen i kasse bank: D1920, (firmakonto)

 

Lage en kundefaktura på Artikkel 3000, (opprettet selv), D1500, (kundefordring).

Pare/avstemme disse to hendelsene: D1920 mot K3901, (Innbetaling Fremleie -opprettet selv).

Ved avslutting av regnskapsåret ønsker jeg så å føre innbetaling fremleie, 3901 mot konto 6300, leie lokaler. Altså D3901, K6300

Da ville jeg vel fått et riktig beløp på totale inntekter i firmaet mitt og mine totale utgifter på leie lokaler. (Innbetalingen fra mine kollegaer er jo ikke inntekt, og de totale fakturakostnadene på leien er ikke bare mine…). Har forstått at dette nok ikke var riktig måte å løse «fremleien» på, men det er slik det har vært gjort…og jeg må bare løse det på enklest mulig vis nå. Jeg er ikke regnskapspliktig, men vil gjerne gjøre det rett likevel. Jeg har også laget et separat  «regnskap» i word på fordelingen av utgiftene og innbetalinene. Mine kollegaer har ikke behov for regnskapsmessig korrekte bilag i denne sammenhengen. Vårt interne regnskap for 2016 er gjort opp, men jeg vil bare få tallene til å bli riktig i mitt regnskap. Dette leieforholdet opphørte i 2016, så i regnskapet for 2017 er problemet ute av verden.

 

 

2 SVAR 2
Godkjent løsning
Beate Einen
CONTRIBUTOR ***

av Beate Einen

Tusen takk for svar!

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Beate

 

Du kan gjøre dette på 2 måter

 

Du betaler hele fakturaen og fører den 2400 Leverandørgjeld, og debet 63  Leie lokaler.

 

Så har du disse 2 alternativene for å føre leie inntakter:

 

Du mottar betaling direkte uten å fakturere:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 6300 Leie lokaler

 

Da får du redusert din leiekostand.

 

Velger du å faktuere de andre leietakerene gjør du følgende

Debet 1500 Kundefordringer

Kredit 3901Leieinntekter

 

Da må du se konto 3901 opp mot konto 6300 For å se dine samlede leieutgifter.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen