Mine områder
Hjelp
Nicole Bartz
CHAMPION *

eAccounting: Bokføring av saldoavskrivning ved salg av firmabil midt i året

av Nicole Bartz

Hei.

Jeg lurer på hvordan jeg håndterer bokføringer/saldoavskrivning ved salg av firmabil midt i året. Bruker eAccounting. Har regnet ut et avskrivningsbeløp varebil/C1 24% av restverdi som står per 31.12.2016. Det avskrivningsbekløpet delt på 12 og ganger 7,5 siden varebilen ble solgt pr 14.08.

Antar at jeg ikke kan bruke programmets automatiske avskrivninger siden det ikke støtter saldoavskrivninger?

Blir i tillegg et lite tap siden vi ikke fikk solgt bilen til ønsket pris.

Hvordan fører jeg dette?

Mvh Nicole

6 SVAR 6
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Det er korrekt at eAccounting ikke har automatisk saldoavskriving.

 

Så som du skriver du regner ut avskrivning ut fra restsaldo pr. 31.12.16, og deler denne på 12. Så skal du gange opp med det antall måneder du har hatt bilen (hele måneder) så kanskje 8 måneder siden du skriver 7,5.

 

Bokføringen blir da slik.

Kredit 1230 Biler

Debet 6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar

 

Så når du selger bilen, sitter du med en restverdi regnskapsmessig på konto 1230 Biler.

 

eks. restverdi kr. 100.000, og du selger den for 70.000,- kr.

 

Føringen blir da slik:

Debet 1920 Bankinnskudd Kr. 70.000,-

Kredit 1230 Biler kr. 100.000,-

Debet 7800 Tap ved salg av anleggsmidler Kr. 30.000,-

 

Da har du fått bokført bilen til kr. 0,-, innskuddet i bank. Og tapet på kr. 30.000,- kommer som en kostand i ditt resutatregnskap.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk Godta som løsning

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz

Hei igjen.

 

Jeg utførte bokføringene slik du anbefalte det for å få bokført saldo-avskrivning og salg av bil med tap.

 

Men under "eiendeler" står denne bilen fortsatt med restverdi, sikkert fordi jeg brukte manuelle bokføringer (pga. saldoavskrivning) istedenfor systemets automatiske avskrivninger.

 

Hvordan får jeg denne bilen/eiendelen til null?

 

Hvis jeg bruker "endre bokført verdi" under "handlinger" ser det ut som om systemet foretar bokføringer, men det ønsker ikke jeg, siden jeg brukte allerede manuelle bokføringer.

 

Takk for hjelpen.

 

Mvh Nicole

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Er kontoen for eiendel i null, men ikke eiendelsregisteret ?

 

Hvis det er tilfelle så må jeg be deg kontakte support da det er de som svarer på tekniske spørsmål.

 

Faglig forum er et forum for spørsmål innen lover og regler innen regnskap og lønn.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz

Hei Jørn.

Siden su svarte på mine spørsmål har jeg prøvd å få kontaktet supporten flere ganger, alltid UTEN resultat.

Fant en mailadresse på nettet som jeg sendte en e-post til (support@vismaavendo.no), men etter at jeg ikke fikk noe svar spurte jeg under en chat om denne e-post-adressen var feil. Jeg fikk en annen e-postadresse som jeg også sendte en mail (support.eaccounting.no@visma.com), men her var det ikke noe svar heller.

Hvordan kan jeg kontakte supporten?

Mvh Nicole

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Usikker på hvilet system du bruker, men bruker du eAccounting, finner du spørsmålstegn på øverste linje og der kan du gå til Kontakt oss, hvor du kan skrive skriftelighenvendelse, Chatte eller ringe support.

 

 

 

Åpningstider for chat
08.00-18.00 Mandag - Torsdag 09.00-16.00 Fredag

Åpningstider på telefon
09.00-15.00 Mandag - Onsdag 09.00-18.00 Torsdag 09.00-15.00 Fredag

Telefonnummer
455 06 150

 

 

Support.JPG

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Er kontoen for eiendel i null, men ikke eiendelsregisteret ?

 

Hvis det er tilfelle så må jeg be deg kontakte support da det er de som svarer på tekniske spørsmål.

 

Faglig forum er et forum for spørsmål innen lover og regler innen regnskap og lønn.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS
Jørn Karlsen