Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

fakturaer fra utland tjeneste når en ikke er mva pliktig

av Anonymous

hei

føring av mva for kjøp av tjenester fra utland er greit de vet jeg hvordan

 

spørsmål er når mitt AS ikke er mva pliktig må jeg forsatt føre utgående mva kjøp av tjenester utlandet ?

 

dette gjelder google, FB annonser , der fakturar kommer fra irland

7 SVAR 7
Arne Johansen
CHAMPION *

av Arne Johansen

Dette er hentet fra regnskapnorges sider : 

https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/kjop-av-reklametjenester-via-google-facebook-eller-linkedi...

 

2) Kjøper er ikke registrert i Merverdiavgiftregisteret

Dersom kjøper ikke driver avgiftspliktig omsetning i Norge (f. eks fysioterapeut, leger, bank, forsikring eller undervisningsinstitusjoner) må det innberettes utgående merverdiavgift kvartalsvis på en særskilt fastsatt omsetningsoppgave "Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt" (RF-0005). jf. merverdiavgiftsloven § 11-3 og § 15-6.  

Innleveringsfrist:
1. kvartal – 10. mai
2. kvartal – 10. august
3. kvartal – 10. november
4. kvartal – 10. februar

Her kan man være avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-30 første og annet ledd uten å være registrert i Merverdiavgiftregisteret. Det er derfor spesielt viktig at regnskapsfører er våken og påser at slike kjøp blir innrapportert da hele den utgående merverdiavgiften er proveny til staten. Manglende innrapportering kan medføre at regnskapsfører må belastes med tilleggsavgift.

Når merverdiavgiftsbeløpet er under kr 500 (grunnlag under kr 2000) skal avgiften ikke (aldri) innberettes, selv ikke om avgiften overstiger grensen i neste kvartal. Oppgave sendes bare inn for de terminer det foreligger avgift å betale. Ved bokføringen kan man benytte SAF-t kode 87. Denne koden kan benyttes både for virksomheter som ikke har fradragsrett og for virksomheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.


Arne Johansen


Daglig leder ARJO Regnskap AS
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

hei

dette har jeg sett,

 

jeg driver mva pliktig salg men har ikke kommet opp i 50 000 og er enda ikke mva registrert

 

så vet ikke

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

hei

 

sjekket dette og dette skjema RF-0005 Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt

kan ikke fylles ut i 2017

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

hei

 

jeg har allerede betalt på forhånd dhl

de står her : Oppgave sendes bare inn for de terminer det foreligger avgift å betale. 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous (Oppdatert ‎06-11-2017 09:20 ( )

Hei, henger meg litt på den her, da jeg her lignende problem. 

 

Jeg har fakturaer fra google og facebook, og skal bokføre dette riktig, MEN jeg er avgiftspliktig. Kan noen gi meg en detaljert guide/oversikt om hvordan jeg legger inn dette? Evt korigerer det bilaget jeg allerede har laget på det, slik at det blir riktig? 

 

Slik jeg har det nå. 

 

1920                                 Mva kode (blank)     debet 4000 kredit 0

7320 Reklamekostnader Mva-kode 02 (25%) debet 0       kredit 4000

 

Det står ingenting på selve Mva-kode 02 (25%) 

 

 

av Lisa Rognerud

Hei!

 

Når det gjelder føring av faktura på tjeneste fra utlandet har vi denne guiden.

Dersom du allerede har bokført en faktura, men ikke spesifisert mva-kontoer kan du opprette korrigeringsbilag. Se egen guide for dette.

 

Når det gjelder spørsmålene rundt reglene for dette når man ikke er avgiftspliktig enda, er jeg derimot usikker. 

Jeg flytter derfor denne diskusjonen videre til faglig forum, slik at dere kan få videre hjelp i forhold til reglene her.

 

Ønsker dere en fortsatt fin dag!

 

Med vennlig hilsen,

 

Lisa Rognerud

Visma Mamut Support

 

Logget på saksnummer 375162

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk for svar 🙂