Mine områder
Hjelp
Agnese Arbeitere
CONTRIBUTOR *

fakturert ikke opptjent inntekt

av Agnese Arbeitere

Hei,

 

Fakturaen på kr 300 000,- (31.12.2020) må periodiseres som fakturert ikke opptjent inntekt i balansen under annen kortsiktig gjeld. Kan du hjelpe meg med dette?

13 SVAR 13
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous (Oppdatert ‎01-02-2021 09:50 ( )

Hei

 

Slik jeg tolker ditt spørsmål, har du laget en faktura i 2020, som inntekten skal flyttes til 2021.

 

Da må du føre 2 manuelle bilag-

 

Bilag 1. 31.12.2020.

Debet 1530 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter 

Kredit 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie 

 

(du kan lage egen konto for avsetningen, kopier konto 3110, eks 3111 og gi den navnet avsetning salgsinntekter).

 

Bilag 2. 01.01.2021

Kredir 1530 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter 

Debet 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie / 3111 Avsetning salgsinntekter)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Agnese Arbeitere
CONTRIBUTOR *

av Agnese Arbeitere

Hei,

 

Ja, inntekten skal bokføres i 2021.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Beklager, du har fakturert den i 2020, men skal overføre inntekten til 2021.

 

Da blir det slik:

Bilag 1. 31.12.2020.

Kredit 1530 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter 

Debet 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie 

 

(du kan lage egen konto for avsetningen, kopier konto 3110, eks 3111 og gi den navnet avsetning salgsinntekter).

 

Bilag 2. 01.01.2021

Debet 1530 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter 

kredit 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie / 3111 Avsetning salgsinntekter)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Agnese Arbeitere
CONTRIBUTOR *

av Agnese Arbeitere

I begynnelsen bokførte jeg slik:

31.12.2020

Debet 1510 

Kredit 3010 m/mva

Skal jeg reverser dette og bare bokføre :

Debet 3111

Kredit 1530

?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er korrekt.

 

Du skal kun føre nettobeløpet, og ikke MVA når du gjør avsetninger.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen
 

Agnese Arbeitere
CONTRIBUTOR *

av Agnese Arbeitere

Hei,

 

Hva har jeg gjøre feil hvis i 2021 konto 3111 (avsetning salgsinntekter) står i sb? Jeg tenkte at dette må bli 0?  

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du fører tilbake bilaget som ble ført 31.12.20. med dato 01.01.2021 eller dagens dato med motsatt debet kredit.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

 

 

Agnese Arbeitere
CONTRIBUTOR *

av Agnese Arbeitere

Ja, men 3111 kommer ikke i IS fra 31.12.20

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er korrekt, det er kun balanse kontoer som har inngående balanse. Konto fra 1000 til 2999)

 

Så føring med motsatt debet av bilaget i 2020 blir korrekt.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Agnese Arbeitere
CONTRIBUTOR *

av Agnese Arbeitere

2020

D3111 (300 000,-)

K1530 (300 000,-)

 

2021

D1530 (300000,-)

K3111 (300000,-)

 

Nå står konto 3111 (300 000,-) i minus i 2021, jeg tenkte at dette må gå i 0, eller tenker jeg feil?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er riktig. 

Du har flyttet inntekten til 2020, og da skal konto 3111 stå i minus i 2021.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Agnese Arbeitere
CONTRIBUTOR *

av Agnese Arbeitere

Denne føringen ble utført pga at vi måtte sende en faktura 31.12.2020.

Utgiften kom først i 2021 og vi hadde ikke noe ønske om å blåse opp regnskapet.

Dette gjelder opparbeidelse av en tomt , så restverdien skal ligge igjen i balansen på tomten.

Hav har jeg utført feil?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Jeg ser ikke ditt regnskap så ikke så enkelt å få med alle detaljer.

 

Du lagde en faktura i 2020

 

Og førte slik i 2020:

D3111 (300 000,-)

K1530 (300 000,-)

 

Dvs. at du gjorde an avsetning med å trekke ut denne omsetningen i 2020.

 

Så skal du føre inn omsetningen i 2021

D1530 (300000,-)

K3111 (300000,-)

 

Da skal omsetningen komme i riktig år. og konto 1530 går i null i 2021

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen