Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

hvordan bokføre renter fra foregående år

av Anonymous

Hei

 

Jeg som privat person og eier i mitt holdingselskap har lånt penger til min AS for en større investering. Lånet ble gitt i august/september 2016. Nå i april 2018 har det kommet tid at AS kan nedbetale lånet tilbake. Lånekontrakten sier at lånet skal nedbetales når situasjon tillater det og sammen med renter.

 

Det jeg lurer på er først hvordan man beregner rentekostnad for AS? Jeg har tenkt å bruke skjermingsrente på 0.7%.

 

Andre spørsmål er hvordan skal jeg bokføre renter? Regnskapet for 2016 og 2017 er ferdig og låst. Kan jeg føre alle renter i 2018? I så fall hvordan jeg gjør det, hvilke kontoer og hvilken dato?

 

Tusen takk på forhånd

8 SVAR 8
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

i utgangspunktet skulle rentene vært før for hvert år. Men siden dette ikke er gjort, så må de føres nå i 2018.

 

Disse rentene fører du i ditt AS på konto 8150 Annen rentekostnad.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Tusen takk for svar, Jørn!

 

Sitter fortsatt med to spørsmål.

 

1) hvordan renter beregnes? For 2017 er det ganske lett. Skjermingsrente på 0.7% på hele beløpet og det er det. Men hva med 2016 og 2018? Skal man beregne rentedager eller rentemåneder og ta riktige andelen av året? Hvordan er det regulert?

 

2) På hvilken dato skal jeg bokføre rentekostnaden? Er det 31/12/2018 eller akkurat den dagen når lånet ble nedbetalt?

 

Tusen takk!

Zoran

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du kan beregne renter for hele året.2016 og 2017.

For 2018 skal du kun beregne renter for antall dager /måneder frem til lånet er nedbetalt.

 

Og rentene fører du den dagen lånet er nedbetalt. 

 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei og tusen takk igjen, Jørn!

 

Blir det ikke feil å beregne skjermingsrenter for hele 2016 da lånet er tatt i september 2016?

 

Mvh Zoran

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Zoran

 

Beklager, viste ikke at lånet var tatt opp i september 2016. 

 

Du skal beregne renter fra lånet ble gitt til det ble nedbetalt. Fra måned og år. til måned og år.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen og takk for svarene så langt,

 

Jeg fikk faktisk avklart alle spørsmålene mine bortsett fra hvordan man beregner rentekostnaden.

 

Etter at jeg leste meg litt inn har man 12 rentemåneder per år som varer 30 rentedager hver. Altså et renteår inneholder 360 rentedager. Ifg det har jeg regnet ut renter for hvert år. Nå trenger jeg bare en sjekk fra dere om dette stemmer:

 

renter 2016

 

periode: fra 27/9-2016 til 31/12-2016 (fra datoen når lånet er tatt opp til slutt av 2016)

 

antal rentedager: 4 rentedager + 3 rentemåneder x 30 rentedager/rentemåned = 94 rentedager

 

R1 = 94/360 * 180.000 * 0.007 = 329 Kr

 

renter 2017

 

periode: hele 2017

 

R2 = 180.000 * 0.007 = 1260 Kr

 

renter 2018

 

periode: fra 1/1-2018 til 9/4-2018

 

antal rentedager: 3 rentemåneder x 30 rentedager/rentemåned + 8 rentedager = 98 rentedager

 

R3 = 98/360 * 180.000 * 0.007 = 343 Kr

 

Alle renter = R1 + R2 + R3 = 1932 Kr

 

Kan det stemme?

 

 

Mvh Zoran

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Zoran

 

Det ser riktig ut.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Tusen takk nok en gang, Jørn!