Mine områder
Hjelp
Moen Energiberegning AS
CONTRIBUTOR *

hvordan bokføre tjeneste kjøpt fra utlandet (fjerntjeneste)

av Moen Energiberegning AS

Har betaling til facebook for markedsføring. hvilken MVA kode og motkonto gjelder her?.

Skatteetaten har fortalt meg at førte kostnader for slike kjøp skal føres i post 12 i MVA melding, så trekkes de automatisk fra i post 17. Dette skal bli et 0 regnskap, da man ikke egentlig skal betale MVA for slike kjøp, men bare redegjøre for dem i MVA oppgave.

5 SVAR 5
Moen Energiberegning AS
CONTRIBUTOR *

av Moen Energiberegning AS

Hei. ser du skriver at jeg bør føre FB kostnaden på en leverandørreskontro/ som en leverandør. Hvordan oppretter jeg en leverandør på FB uten deres kontonummer? De oppgir ikke dette på kvitteringer. Har hittil bare brukt fri føring og kredittkonto som nevnt ovenfor. Har du et annet tips/forslag til hvordan jeg burde bokføre dette. Jeg synes hittil at fri føring har gått raskt/enkelt da jeg ofte får disse kostnadene. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis beløpet er trukket rett fra bankkonto og det er en kvittering, må du føre det rett ut av banken. Som et bankbilag.

 

Fått beskjed om at du har vært i kontakt med support.

 

Faglig forum er en ekstra gratis tjeneste, hvor det er garantert svar innen 48 timer. Siden jeg sitter mye i kundeoppdrag som konsulent.  Normalt svarer jeg i løpet av dagen. Derfor litt lang svar tid.

 

Kostanden kan du bokføre på konto 7320 Reklamekostnader.

 

Så du må bokføre det på denne måten, for å få beregnet Import MVA:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 7320 Reklamekostnader

Kredit 2745 Grunnlag utgående mva kjøp av tjenester utland **

 

** Når du legger inn beløpet til kredit på konto 2745 Grunnlag utgående mva kjøp av tjenester utland, så beregner systemet import mva og legger til 3 linjer til.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Moen Energiberegning AS
CONTRIBUTOR *

av Moen Energiberegning AS

ok. takk. 

 

Tidligere har jeg  brukt 1920 bankinnskudd på i grunn alle kostnader. Vil det jeg ha bokført hittil føre til feil og problemer?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Regnskapet blir ikke feil ved å føre beløpet til Kredit 1920 Bankinnskudd og debet ulikekostandskontoer.

 

Men det er mange lover og regler innen regnskap, så i fremtiden bør du bokføre alle inngående fakturaer på leverandør reskontro.

 

Det er et krav at inngående fakturaer skal føres på reskontro. Da får du full oversikt over hva du har handlet hos hver leverandør, hva du til en hver tid har i leverandørgjeld. Og dette kan avstemmes.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det stemmer, du må bregne import MVA av tjester fra utlandet. Men MVA beløpet går til betaling i post 12, og til fradrag i Post 17, Så det blir ingen MVA du skal betale.

 

Når du bokfører denne fakturaen så blir det slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 7320 Reklamekostnader (ingen MVA)

Kredit 2745 Grunnlag utgående mva kjøp av tjenester utland

 

Ved å legge til konto 2745 og legge beløpet til Kredit, så beregner systemet selv import MVA og bokfører det automatisk på de neste linjene.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen