Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
roy5
CHAMPION *

innskuddspensjon

av roy5

Firmaet har tegnet avtale med et forsikringsselskap og betalt inn 4 innbetalinger i 2020.  I 2019 har vi hatt et eksternt regnskapsfirma som førte regnskapet og beløpene ble da ført på konto 5930. I desember  2019 kom det en innbetalingskvittering og kontooversikt for innskudds- og premiefond og det beløpet( samme beløpene som ble ført på 5930) ble da med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

 Nå er vi i tvil: er det rett at at beløpene som er innbetalt blir utgiftsført på 5930 og om vi kan bruke lønnsarten arbeidsgivers andel av tjenestepensjon sånn at det blir betalt inn arbeidsgiveravgift ?

7 SVAR 7
ovelaur
CONTRIBUTOR ***

av ovelaur

Hei

 

Jeg søkte på dette spørsmålet, men har ett ekstra spørsmål rundt konto 5950 i forhold til det som er innberettet på lønnsart: Tjenestepensjon, firmaets andel. Dersom man regnskapsfører innkommende faktura da fra pensjonstilbyder, så blir det regnskapsført ett beløp på 5950 før den måned som OTP gjelder for og som da den blir lønnsrapportert på. Da ender man opp med ett beløp på 5950 som mest sannsynlig er ulikt det som er rapportert på tilsvarende lønnsart. Hvordan skal det behandles rent regnskapsmessig? Det er vel ikke ett problem at lønnsarten og 5950 ikke er samme beløp?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

OTP skal innberettes på lønn den måneden man betaler kostnaden.

 

Og beløpet som er betalt / kostnadsført eks. i 2020, skal stemme med det som er innberettet.

 

Er det en differanse, kan du kjøre en ekstra lønn for desember og justere beløpet. Slik at det stemmer.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

ovelaur
CONTRIBUTOR ***

av ovelaur

Hei, og takk for rask respons. Jeg er ny bruker i Visma eAccounting, men kommer fra Mamut One. Jeg har ført regnskapet selv de siste 10-15 årene, og det har ikke vært kommentarer fra revisor på dette (altså at disse beløpene ikke stemmer overens). Jeg skal naturligvis sjekke nå en gang til med revisor, men for mitt eksempel skjer dette:

 

1 - Nordea Liv sender faktura datert den første hverdag i måneden. Betalingsfrist er 1 mnd, og normal betaler jeg på betalingsfristen (men jeg kunne jo valgt å betale straks faktura kom inn... hvis det ikke var for autogiro). I dette konkrete tilfellet så har jeg mottatt faktura på X kr datert 1/12-20 med betalingsfrist 4/1-21.

2 - Innskudd på denne fakturaen gjelder for januar for alle ansatte.

 

Inngående faktura 1/12-20 er ført mot tilsvarende konto som 5950 i Mamut One (5430), med motkonto 2410 Leverandørgjeld. Den betales 4/1-21, og skal da føres i Visma eA mot leverandørgjeld fra inngående saldo 2021. Så 1000-kr spørsmålet her er om inngående faktura da skal føres mot en annen konto siden jeg bruke prinsippet om dato på faktura for bilagsføring? Det er jo åpenbart at slik jeg har ført til nå, så blir differansen for året lik X kr som da er beløpet som er forskudds bilagsført for det som lønnsinnberettes for januar.

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Så lenge revisor ikke påpeker dette, så hadde jeg ikke gjort noen endringer fra tidligere. Over tid blir dette riktig.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Innskudds pensjon skal bokføres på konto 5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Dette beløpet skal legges på lønnsart: Tjenestepensjon, firmaets andel

 

Når året er ferdig skal det være samme beløp på konto  5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som det er lagt inn på lønnsart: Tjenestepensjon, firmaets andel

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

roy5
CHAMPION *

av roy5

En blir i tvil når et ekstern regnskapsfirma som en betaler på tusenvis av kroner har ført det sånn 😞 . Er det noe med den pensjonsordningen som gjør at det skal føres annerledes som vi ikke ser, men det kan vi ikke forstå. 

Hvordan gjør vi  det regnskapsmessig  når vi bokfører de 4 regningene når de kommer fordelt over hele året og så kommer en oversikt på desember som i fjor var grunnlaget for innbetaling av arbeidsgiveravgift. Skal bare 1920 og 5950 brukes og kommer beløpet inn i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget da, eller må det gå gjennom en lønnskjøring også ?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det kan være flere årsaker til at tidligere regnskapsfører har brukt andre kontoer. Så ikke feil. Men riktig konto for for OTP Pensjon er 5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

 

Beløpet som du har betalt, skal hver måned du betaler dette legge inn i lønn på en ansatt (bruk gjerne dagligleder, eller deg selv om du fpr lønn i selskapet) Legg inn beløpet på lønnsart Tjenestepensjon, firmaets andel.

 

Da beregner systemet Arbeidsgiveravgift på dette beløpet. Slik at du får beregnet å betalt Arbeidsgiveravgift på dette beløpet.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen