Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

kjøp og salg av firmabil

av Anonymous

Hei

Jeg har solgt min gamle firmabil, og kjøpt en ny, og lurer på hvordan jeg skal bokføre dette. De er ikke lagt inn som eiendeler i eAccounting, og jeg ønsker heller ikke å gjøre det (fører avskrivninger manuelt selv). På konto 6010, er verdi på gammel bil registrert 1.1. med 68 000 kr. Denne ble solgt for 80 000 kr 1.3. Ny bil ble kjøpt 3.3. for 330 000 kr. Innbetalingen for gammel bil (80 000) og utbetaling for ny (330 000) gikk begge via privat konto.

Hvordan og på hvilke kontoer fører jeg dette?

Mvh Lena

6 SVAR 6
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Lena

 

Først vil jeg si at det å legge inn eiendeler, og få mer automatisert avskriving og beregning av gevinst og tap ved slag gjør dette mye enkelere for deg 🙂

 

Jeg kjenner heller ikke hvilken selskapsform du har, men går ut fra at du har et AS, siden du skal ha bilen i regnskapet.

 

Solgt bil verdi pr. 01.01. kr. 68.000

Så må du legge inn avskriving for januar og februar Kr.

(kjenner ikke verdien da du ikke oppgir nypris på denne bilen, eller hvor mange år du avskriver den over)

Så får du en ny verdi på bilen pr. 29.02.

 

Hvis verdi på bilen pr. 29.02 er kr. 60.000,-

Du har solgt bilen for kr. 80.000,-

Da har du en gevinst på kr. 20.000,-

 

Føringen på salg av bil blir da slik:

Debet 2060 Privatuttak kr. 80.000,-

Kredit 1230 Biler kr. 60.000,-

Kredit 3800 Salgssum anleggsmidler Kr. 20.000,-

 

Kjøp av bil

Kredit 2060 Privatuttak kr. 330.000,- ( er det er enrsonbil har du ikke fradrag for MVA)

Debet 1230 Biler.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Øyvind Andersen4
CONTRIBUTOR *

av Øyvind Andersen4

Skal ikke gevinsten: kr. 20 000,- føres Kreditt 2080 Udekket Tap (Balansen).

For deretter hvert år saldoavskrive jf sats for saldogr C1 (varebiler) slik:

Kreditt 3800 (24 % av 20 000,-) Kr: 4 800,-

Debit 2080 Udekket Tap (Bal) kr: 4 800,-

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Øyvind

 

Fortjeneste på salg av Salgssum anleggsmidler skal bokføres på konto 3800 Salgssum anleggsmidler.

 

Dette er en inntekt for selskapet, og i års avsluttingen så blir dette med som en del av resultatet og overføres mot 2050 Annen egenkapital, eller som du skriver 2080 Udekket Tap.

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Øyvind Andersen4
CONTRIBUTOR *

av Øyvind Andersen4

Saldoen på konto 2080 Udekket Tap kr: 20 000,-

 

Skal ikke denne saldoen på konto 2080 Udekket Tap kr: 20 000,- saldoavskrives som inntekt tilsvarende sats for saldogr C1 (for 2017 = 24 %).

Bokføring:

Kreditt 3800 (24 % av 20 000,-) Kr: 4 800,-

Debit 2080 Udekket Tap (Bal) kr: 4 800,-

 

Mener at Anleggsmiddel som har vært aktivert og selges med overskudd, kan saldoavskrive overskuddet tilsvarende sats for saldogruppen Anleggsmidlet har tilhørt.

Stemmer ikke dette?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du skal ikke blande inn udekket tap på gevinst/tap ved slag anleggsmidler.

 

gevinst bokføres på konto 3800, og tap på konto 7800. Og gevinst skal ikke avskrives.

 

Når du tar årsoppgjøret, så vil disponering av overskudd gå mot konto 2080 Udekket Tap, eller 2050 Annen egenkapital.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

mener konto 1230 biler og ikke 6010 avskrivningskontoen selvfølgelig, gikk litt fort