Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

råvarer

av Anonymous

Hei!

Jeg er ikke mva-pliktig, omsetter for mindre enn 50 000,-

 

Jeg har ført innkjøp av råvarer på konto 1400. Råvarene er brukt opp i løpet av året. Skulle innkjøp av råvarer heller vært ført opp på en av kontoene «forbruk av råvarer og innkjøp av halvfabrikater», slik at det blir registrert som kostnad? Velger jeg i tilfelle konto 4000 siden det er høy mva sats som gjelder for mine varer om jeg kommer over 50 000,-

 

Hvis det skulle ha vært ført på konto 4000, kan jeg da rette dette ved å bokføre ut av konto 1400 Kredit og til konto 4000 Debit i et manuelt bilag.

 

Hvis råvarene skal føres på konto 1400, hvordan fører jeg at varene er brukt opp og ikke lenger er en eiendel jeg har?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du fører kjøp av varer på konto 1400 Råvarer, så blir det som å bokføre et vare lager.

 

Riktig konto er 4400 Fritt Kjøp (du kan endre navnet på kontoen om du ønsker, eller opprette ny konto eks. 4410 Kjøp råvarer)

 

Så du kan lage et manuelt regnskapsbilag og overføre beløpet til riktig konto

Kredit 1400 Råvarer

Debet 4400 4400 Fritt Kjøp

 

Da får du dette som en kostnad i resultat regnskapet ditt.

 

Har du varer pr. 31.12. som ikke er brukt skal verdien føres på konto 1400 Råvarer

Du bør ta en vare telling og lage en liste på disse varene, men antall og innkjøpspris

Bokføringen blir da slik;

Debet 1400 Råvarer

Kredit 4090 Beholdningsendring, råvarer

 

Saldo på konto 1400 Råvarer skal ha den saldoen av verdien på de varene du har på lager pr. 31.12. hvert år.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen