Mine områder
Hjelp
Helge-Berg
CONTRIBUTOR **

skattemodulen og føring av års res./skattemelding, samt samt IB fra 2019

av Helge-Berg

Skatte og res modulen har flere feil etter første test. 

 

Jeg har blant annet ført års res og utbytte av en datter i systemet. Dette er ført manuelt i Visma før planer om bruk av skatte modul. SPØRSMÅL: Bør jeg tilbakeføre føringen av års res eller korrigere res i rapporter?  (Utbytte føringen skal vel etter rett stå ført?)

 

I skattemelding fra 2019 (Ført av BDO i Maestro) er jo tallene riktige som en "IB" til skattemelding for 2020. Kan denne rapporten brukes i en eller annen form for å automatisk implementere til systemet for å tolke og videreføre til rapporter, på en mye bedre måte? 

 

Sist; jeg skal legge ved en manuell verdivurdering av en eiendom/utleie som er overvurdert i pris basert på skatteberegninger i 2019. Bør jeg legge noe til grunne i Visma (tall etc. )  før jeg produserer rapport i skatte modul og deretter korrigerer? 

 

Mye korrigeringer i år, men når rapporten skal produseres neste år... (Hvis alt korrigeres riktig i år) Er den da med tallene fra 2020 som IB, som igjen gir en lett rapportering uten store korreksjoner neste år?

 

3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Spørsmål 1:

Jeg har blant annet ført års res og utbytte av en datter i systemet. Dette er ført manuelt i Visma før planer om bruk av skatte modul. SPØRSMÅL: Bør jeg tilbakeføre føringen av års res eller korrigere res i rapporter?  (Utbytte føringen skal vel etter rett stå ført?)

 

Svar: 

Er det årsoppgjøret for datterselskap eller morselskap du skal foreta årsoppgjøret for ?

Er det resultatet fra datterselskap som er ført i morselskapet, så er det riktig. Men før du starter med skattemodulen på morselskapet, skal du ikke føre resultatet for morselskapet.

Så kommer det an på hvordan du har ført resultat for datterselskapet i morselskapet, om dette blir håndtert riktig.

 

Spørsmål 2:

I skattemelding fra 2019 (Ført av BDO i Maestro) er jo tallene riktige som en "IB" til skattemelding for 2020. Kan denne rapporten brukes i en eller annen form for å automatisk implementere til systemet for å tolke og videreføre til rapporter, på en mye bedre måte? 

 

Svar:

Når du la inn inngående balanse, ble denne lagt inn med dato 31.12.2019?

La du inn balansen fra konto 1000 til 2999, eller hele saldobalansen?

Hvis du la inn bare balansen, som det kan virke som, kan du nå legge inn resultatet også som inngående balanse for 2019. Alle kontoer fra 3000 til 8999. Da har du alle regnskapstall for 2019. Og vil få med alle tall for 2019.

 

Spørsmål 3:

Jeg skal legge ved en manuell verdivurdering av en eiendom/utleie som er overvurdert i pris basert på skatteberegninger i 2019. Bør jeg legge noe til grunne i Visma (tall etc. )  før jeg produserer rapport i skatte modul og deretter korrigerer?

 

Svar:

Skal dette legges ved i tillegg til Skattemelding, Næringsoppgave til skatteetaten, så  det legges ved i Altinn.

 

Legg til vedlegg.JPG

 

Spørsmål 4:

Utgående balanse kommer automatisk som inngående balanse i 2021.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Helge-Berg
CONTRIBUTOR **

av Helge-Berg

Takk for gode svar på 3 og 4 Utfyllende til spørsmål 1 og 2

(Jeg har utsatt innlevering skattemelding for morselskap)

 

Spørsmål 1:

Jeg har blant annet ført års res og utbytte av en datter i systemet. Dette er ført manuelt i Visma før planer om bruk av skatte modul. SPØRSMÅL: Bør jeg tilbakeføre føringen av års res eller korrigere res i rapporter?  (Utbytte føringen skal vel etter rett stå ført?)

 

Svar: 

Er det årsoppgjøret for datterselskap eller morselskap du skal foreta årsoppgjøret for ?

Er det resultatet fra datterselskap som er ført i morselskapet, så er det riktig. Men før du starter med skattemodulen på morselskapet, skal du ikke føre resultatet for morselskapet.

Så kommer det an på hvordan du har ført resultat for datterselskapet i morselskapet, om dette blir håndtert riktig.

Utfyllende info.

Selskapet jeg spør om her er morselskap. Dette har jeg ikke levert enda. (Har 2 datterselskap begge disse er levert og ferdige.)

Ene datterselskap har avgitt utbytte til Mor som da er bokført som inntekt i 2020 og satt som fordring i 2021. (men bet nå) 

Jeg avsluttet samarbeidet med BDO etter 2019 res. og hadde planlagt å levere skattemeldingen (manuelt) selv. Det er tidkrevende men for så vidt helt greit på enkle skattemeldinger, men med litt omfang så blir det lett å gjøre feil med tallplasseringer. Ville derfor prøve modulen til Visma i år. Det var derfor ikke planlagt å bruke modulen. derfor ble årsposter ført manuelt. 

Føringen er altså gjort riktig men faller da feil ut i Visma skattemodul.

Det er altså 2 transaksjoner jeg bør kreditere eller reversere?

 

Spørsmål 2:

I skattemelding fra 2019 (Ført av BDO i Maestro) er jo tallene riktige som en "IB" til skattemelding for 2020. Kan denne rapporten brukes i en eller annen form for å automatisk implementere til systemet for å tolke og videreføre til rapporter, på en mye bedre måte? 

 

Svar:

Når du la inn inngående balanse, ble denne lagt inn med dato 31.12.2019?

La du inn balansen fra konto 1000 til 2999, eller hele saldobalansen?

Hvis du la inn bare balansen, som det kan virke som, kan du nå legge inn resultatet også som inngående balanse for 2019. Alle kontoer fra 3000 til 8999. Da har du alle regnskapstall for 2019. Og vil få med alle tall for 2019.

Utfyllende info.

IB er lagt inn i 2018 på Visma eAccounting. (Basert på fusjoner og endringer i gammel selskaps struktur.) 2019 inneholder fusjonen. (jeg fører selv alle bilag etc., eAccounting er benyttet hele tiden) BDO førte res og skattemelding i Maestro for innleveringen i 2018 og 2019. 

2018  og 2019 res er revider av BDO og er da korrekt. IB i 2020 er avstemt og posteringsdok fra BDO er ført.

I 2020 er alle bilag ført og alle avstemminger gjennomført . (Men også et manuelt årsbilag da.)

Det jeg egentlig lurte på var om en på en måte kunne bruke tallene fra 2019 skattemelding fra BDO slik at tallene som nå dukker opp i visma skattemeldingen ikke hadde avvik slik jeg har nå.

 

Takk for bidrag så langt. 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Mulig jeg har missforstått dine spørsmål. Jeg beklager det.

 

Spørsmål 1:

Ja tilbake før dine manuelle bokføringen av årsoppgjøret. Da skattemodulen gjør dette for deg.

Da skal alt bli riktig i skattemodulen. Og bok føringene eksporteres til Visma eAccounting ved å bruke steg 4 på start siden.

 

Spørsmål 2:

Hvis regnskapet er ført i Visma eAccounting for 2019, så skal det komme opp som takk for fjoråret 2019. Når du jobber med årsavsluttingen for 2020.

 

Gjør de ikke det hos deg ?

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen