Mine områder
Hjelp
Anne Breilid
CONTRIBUTOR **

tolldeklarasjon

av Anne Breilid

Hei,

Har det noe å si hvis en registrerer faktura fra utlandet i en mva-periode og beregningen av mva i neste mva-periode?  er det riktig at datoen på tolldeklarasjonen styrer hvilken periode grunnlaget for beregning av merverdiavgiften og selve avgiften skal innrapporteres på?  Venter på en tolldeklarasjon, som ennå ikke er kommet. Fakturaen fra utlandet er kontert i august, samt faktura (uten mva)fra norsk transport/logistics firma,(frakt,importklarering,eksportformaliteter).Ved denne fakturaen følger det med International fraktbrev hvor det står:Fortolles innen 10 dager,( datert 2/8-2017.)  Kan jeg da regne med at tolldeklarasjonen kommer på neste mva-periode, datert i september ,og avslutte juli/august?

Vennlig hilsen

Anne

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Anne

 

Du skal bokføre og beregne Import mva den måneden du får tolldeklarasjonen. Og da kan det godt hende du får fakturaen en måned, og Tolldeklarasjonen måneden etter.

 

I begynnelsen av måneden, får du Tolldeklarasjons oversikt i altinn for forrige måned, og det er disse du skal ha bokført den måneden. 

 

Så slik du beskriver er helt riktig.

 

Lykke til.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen