avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Du vet väl att du kan använda sökbara nyckelord på användare?

av Johan Paulsson

Användarnyckelord är ord associerade med användare för att identifiera roller, kompetenser, certifieringar eller arbetsort. Nyckelord kan användas för att förenkla resursallokeringen samt begränsa rapportinformation.

För att komma igång med nyckelord, lägg till önskvärda användarnyckelord i inställningar:

- Verktyg – inställningar – Användarens nyckelord. 

Du kan sedan gå till respektive anställd under:

- Verktyg – användarhantering och klicka på ”Redigera” på personuppgifter:

Det finns möjlighet att lägga till nyckelord direkt, eller välja ur den fördefinierade listan hämtad ur ”inställningar”:

 

Dessa nyckelord går nu att använda i flera rapporter, exempelvis i användarrapporter, tidrapporter och resursallokeringsrapporter. Här kommer ett exempel på en resursallokeringsrapport där jag önskar att se beläggningen på mina anställda som är ”Project managers”:

 

 

0 SVAR 0