avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fakturering till flera kunder från samma projekt

av Susanne Neretnieks

Har ni projekt där kunden som beställt projektet inte är samma kund som betalar fakturan? Eller projekt där fakturor behöver skickas till flera kunder från samma projekt?

Ny funktionalitet

Sedan juli 2016 kan ni även

- ändra kunden på fakturan.

- lägga till fler kunder för fakturering i ett projekts fakturauppgifter.

- ändra vilken kund som är standard för fakturering.

- i fakturarapporter se vilken kund projektet skapades på samt vilken kund fakturan skickats till.

Vad påverkas inte

- Integrationer - vårt API hämtar korrekt information om mottagaren från fakturan.

- Befintliga fakturor - ingen förändring kommer att ske på redan skapade fakturor.

- Nya fakturor - den kund som projektet skapades på är fortfarande mottagaren av fakturor som standard, så gör ni inte ett aktivt val att fakturera en annan kund så fungerar allt som tidigare.

Vad ingår inte i den nya lösningen?

- Möjlighet att dela upp en faktura

- Möjlighet att ändra vilken kund projektet skapats på

- Rapporter för ekonomisk data i projekt per kund som redan fakturerats

Lösningen i detalj

Under Fakturauppgifter i projektet kan ni lägga till flera kunder som mottagare av fakturor.

 

Ni kan ändra vilken kund som ska vara mottagare av fakturor och vilken kund som faktura ska skickas till som standard i projektet. När ni gör en ny faktura via Ny > Faktura eller direkt från beloppet som är redo att faktureras i projektöversikten, skapas en faktura för den kund som är markerad som standard vid fakturering. 

På fakturan går det sedan att ändra vilken kund fakturan ska skickas till. När ni ändrar mottagaren av fakturan kommer även adressen, momsregistreringsnummret, kundkontakten, betalningsvilkoren och dröjsmålsräntan ändras enligt uppgifterna för den nya mottagaren.

I Ny > Faktura-menyn, om huvudkunden och standardmottagaren för fakturor skiljer sig åt så visas standard mottagaren inom parantes. Om ni grupperar flera projekt på samma faktura så skapas alltid fakturan med huvudkunden på projektet som mottagare. Ni kan fortfarande ändra mottagaren på fakturan efter att fakturan skapats.

På rapporter för faktura och fakturarader kan ni se vilken kund som fakturan skickats till och i en separat kolumn vilken kund som är huvudkund på projektet.

0 SVAR 0