SineChristensen
CONTRIBUTOR **

Modregning af forskudsferie ved ansættelses stop

af SineChristensen

Hej Visma, 

 

Hvorfor er Vismaløn ikke sat op til automatisk at modregne ej udlignet forskudsferie, når det står direkte i ferieloven at arbejdsgiver er berettiget til at modregne?

 

Hilsen 

Sine 

 

§ 7. Har en arbejdsgiver og en lønmodtager aftalt, at lønmodtageren kan afholde betalt ferie på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er optjent, fradrages den således afholdte ferie i den ret til betalt ferie, som derefter optjenes i det pågældende ferieår. Fratræder lønmodtageren, inden udligning er sket, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne med værdien af den afholdte, ikkeudlignede ferie i lønmodtagerens udestående krav på løn og feriebetaling.

Stk. 2. En lønmodtager, der optjener feriegodtgørelse efter § 16, stk. 2 og 3, har ved afholdelse af betalt ferie på forskud efter stk. 1 ret til feriegodtgørelse beregnet på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferien.

1SVAR1
jh1966
CONTRIBUTOR **

af jh1966

Kære Sine - fik du nogensinde svar på dit spørgsmål?? eller måske en forklaring på hvordan man så fjerner forskudsferie hvis det hele ikke er brugt?? Jeg kan se i mit ferieregnskab, at systemet ved fratrædelse af en kollega tilskriver forskudsferien, så personen får flere dage og alt for mange feriepenge ved fratrædelsen trods det, at forskudsferien er brugt.