cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
CONTRIBUTOR **

Franse factuurlayout

Een potentiele klant moet facturen in het frans kunnen opmaken. 

 

Willen jullie dit als wens opnemen? En als deze wens al staat genoteerd aangeven wat de status hiervan is?