atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Iedzīvotāju ienāk.nodokļa ieturēšana izmaksas mēnesī un norādīšana soc. atskaitē

Labdien!  Darbiniekam atvaļinājums no 14.07.-12.08., aprēķināts un  izmaksāts pirms atvaļinājuma -jūlijā, tālāk bezalgas. Kā veikt uzstādījumus, lai iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek ieturēts  aprēķina mēnesī un soc.atskaitē norādīts tajā mēnesī, kad tika ieturēts ( kā ir pēc likuma), nevis dalīts pa uzskaites (jūlija, augusta) mēnešiem? Jo ir situācijas, ka nākošajā mēnesī atskaitē IIN summa uzrādās ar mīnuss zīmi.

1 ATBILDĒT 1
Highlighted

Re: Iedzīvotāju ienāk.nodokļa ieturēšana izmaksas mēnesī un norādīšana soc. atskaitē

Labdien!

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek ieturēts konkrētajā aprēķina mēnesi, bet tiek rēķināts atsevišķi pa dokumenta mēnešiem (pa jūliju un pa augustu), lai tiktu nodrošināts pareizs nodokļu aprēķins. 

No atvaļinājuma naudas ieturēto visu IIN norāda tā mēneša darba devēja ziņojumā (8.ailē), kurā atvaļinājuma nauda izmaksāta. To sistēmā nodrošina Izmaksu sarakstā norādītais datums laukā ''Izmaksa nodoklim''. Tur vienmēr tiek likts algu izmaksas datums, kāds ir iesniegts VID. Attiecīgā mēneša atskaitē parādās viss aprēķinātais IIN (gan pa jūliju, gan par augustu).

Lai sistēma neveidotu IIN ar - zīmi, vēlams pielietot atvieglojumu summas proporcionāli nākamajiem periodiem. Lai to sistēmā norādītu, ir jābūt veiktai attiecīgai konfigurācijai. Jānorāda Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri, lappusē Algas, atzīme laukā ''Nepielietot ienākuma nodokļa atvieglojumus nākamos periodos'' un vēl pie ieturējuma veida ''Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (darba algas)'' apraksta  (Pamatdati- Personāla uzskaite -Aprēķiniem - Ieturējuma veidi), lappusē ''Prombūtnes''  no kreisās puses uz labo pusi logā ''Atvieglojumus nākamajos periodos piemērot proporcionāli prombūtnes laikam'' jāpārnes tie prombūtnes samaksas veidi, kuri tiek maksāti par nākamo periodu (ikgadējais atvaļinājums, papildatvaļinājums). Vienmēr pēc algas aprēķina vēlams pārbaudīt arī nākamā mēneša, ne tikai tekošā mēneša Ziņojumu par VSAOI, lai laicīgi var redzēt IIN summas, kuras izveidojās ar - zīmi.