atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
GatisS
CONTRIBUTOR *

Loģistikas pieprasījuma rindas rezervācija

autors GatisS

Labdien!

Kā ir iespējams rezervēt loģistikas pieprasījumam "TLgPiepDBL" vienu preci no konkrētas noliktavas. Respektīvi, ja ir konkrēta prece, kas nepieciešama 200 gb, tad pieraījumā rezervēt 150 no vienas partijas 50 no citas utt.

CIk skatos Rezervēt var visu dokumentu, bet man nepieciešams rezervēt, tikai kādu konkrētu preci. Manuāli to var izdarīt Horizon.

2 ATBILDES 2
Accepted solution
Mija Zaļūksne
VISMA

autors Mija Zaļūksne

Labdien!

 

Ļoti atvainojos par stipri novēlotu atbildi.

 

Šobrīd ir iespējams rezervēt konkrētu partiju ar visu pieejamu brīvo daudzumu vai cik ir nepeciešams. Daļēji rezervēt nav iespējams.

 

Daudzuma rezervācija:

 

http://VVVV:123@localhost:81/rest/TLgPiepRList/PartReservation

Konkrētas partijas pierezervēšana izvēlētajai rindiņai, piem., partija

 

<iPkNomPart>139907</iPkNomPart>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><resource>
<iPkRow>101069</iPkRow>
<iPkNomPart>139907</iPkNomPart>
</resource>

 

Brīvā atlikuma partiju pierezevēšana pēc FIFO, <iPkNomPart>0</iPkNomPart>

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><resource>
<iPkRow>101069</iPkRow>
<iPkNomPart>0</iPkNomPart>
</resource>

 

Apskatīties kādas partijas ir pierezevētas pie pieprasījuma rindiņas, jāsūta šāda pieprasījums:

http://localhost:1675/rest/TLgPiepRList/query?columns=NP_PK_NOMPART&filter=LRW.PK_ROW eq 101069

kur 101069 ir rindiņas identifikators, savukārt NP_PK_NOMPART laukā būs redzami rindiņai piesaistīto partijas identifikatori.

 

Rezervācijas atcelšana:

 

Lai atceltu rezervāciju konkrētai partijai, nepieciešams noskaidrot partiju kustības ieraksta identifikatoru (PK_VOL). To iegūst izpildot šādu pieprasījumu:

http://localhost:1675/rest/TLgPiepRList/query?columns=RS_PK_VOL&filter=LRW.PK_ROW eq 101069

kur 101069 ir rindiņas identifikators, savukārt PK_VOL laukā būs redzami rindiņai piesaistīto partiju kustības ierakstu identifikatori.

http://VVVV:123@localhost:81/rest/TLgPiepRList/CancelReservation

 

Rezervācijas atcelšana konkrētai rindiņas partijai, piem., <iPkVol>435993</iPkVol>

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><resource>
<iPkRow>101069</iPkRow>
<iPkVol>435993</iPkVol>
</resource>

 

Rezervācijas atcelšana visām rindiņas partijām, <iPkVol>0</iPkVol>

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><resource>
<iPkRow>101069</iPkRow>
<iPkVol>0</iPkVol>
</resource>

GatisS
CONTRIBUTOR *

autors GatisS

Uzdevās tikt līdz resursam: /rest/TLgPiepRList/PartReservation, kur var rezervēt rindu ar konkrētu partiju, bet kā panākt, lai vienu rindu varētu rezervēt ar vairākām konkrētām partijām, kur 100 no vienas, 50 no citas.