Baiba
CONTRIBUTOR ***

Trīspusēji darījumi

autors Baiba

1.Ļoti bieži ir darījumi, kad tiek saņemti naudas līdzekļi no viena klienta, kuri pēc tam tiek pārskaitīti citam klientam. Piem. ir noslēgts līgums par ceļojumu pārdošanu, bet mēs neesam pakalpojuma sniedzēji. Mēs saņemam naudu par ceļojumu no klienta, kuru pilnā apmērā pārskaitam paklpojuma sniedzējam pēc viņa piestādītā rēķina. Tā kā esam budžeta iestāde, tad grāmatojums šādiem darījumiem ir:

Saņemot naudu D 26x    K 5813

Pārskaitot pakalpojuma sniedzējam  D 5813       K26x

Kā pareizi programmā atrisināt šo situāciju, kad nauda ienāk no viena klienta, bet tiek pārskaitīta citam klientam, lai apgādes/realizācijas blokā pareizi parādītos šis darījums.

2.Pašvaldība saņem pašvaldības pansionātos mītošo personu pensiju, no kuras 15% tiek pārskaitīti pašām personām viņu vajadzībām. Vai Horizon ir kādi risinājumi vai moduļi šādu izmaksu uzskaitei?

3 ATBILDES 3
Raita Reine
VISMA

autors Raita Reine

2. Horizon ir modulis "Aprūpes maksas", kas nodrošina šo funkcionalitāti, tomēr ne visos gadījumos tas ir piemērots. Tādēļ te labāk sazināties ar konsultantu, kas sīkāk var izstāstīt par moduļa iespējām.

Raita Reine
VISMA

autors Raita Reine

1. Šeit domāju, ka korektāk ir uzskaitīt arī saistību pusi, ne tikai maksājumu.

Attiecīgi realizācijā ir rēķins debitoram, ar ko fiksējam, ka nauda klientam paprasīta un ir maksājums, kas šo rēķinu apmaksā.

Tāpat arī Apgādē ir rēķins, kas saņemts no piegādātāja un maksājums, kas to apmaksā.

Darījuma atsekošanai nepieciešams kāds uzkrājumu tipa konts (5 vai 2 kontu grupā), kuru skatās tikai virsgrāmatā - kur uzkrājas tas, kas paprasīts no klientiem, un izlietojas, kas samaksāts piegādātājam.

Ar grāmatojumiem apmēram šādi:

 

Realizācijas rēķins debitoram D231 K5???

Ienākošais maksājums no debitora D26x K231

 

Apgādes rēķins no piegādātāja D5??? K531

Izejošais maksājums kreditoram D531 K26x 

 

Īstos kontus piemeklēt palīdzēs jautājums, kur darījumu uzrādīsiet gada pārskatā, ja kādā no posmiem paliks atlikums uz gada beigām.

 

Accepted solution
Gunta Germane
CHAMPION **

autors Gunta Germane

Ja nevienā pusē netiek uzskaitīta par saistību ( Jūs rakstiet info tikai par bankas maksājuma dokumentiem un izmantojiet norēķinu kontu 58.)

iesaku pamēģināt: 

1 ienākošais maksājums- Saņemta nauda no klienta Ozols - normāls saņemšanas maksājums ( D262 K 58-Ozols)

2 Pārskaita naudu  klientam Liepa: - izejošais maksājums par debitoru K 562 D 58 Liepa" 

Abi maksājumi parādīsies tikai debitoru blokā. - tikai klients nesakritīs

Klientus sanes kopā veicot debitoru maksājuma ( vai saistības) pārnešanu .

REALIZĀCIJA

KONVERTĀCIJAS

JAUNS DOKUMENTS

izvēlas dokumenta tipu Debitora saistību pārnešana vai Debitoru maksājuma pārnešana. ( ja tādi neparādās jāaktivizē dokumentu tipi (PAMATDATI: Uzstādījumi: dokumentu tipi- izvēlas jauns un meklē kamēr atrod )

Ko pārnes (saistību vai maksājumu) ir atkarīgs no tā ko Jūs uzskaitē izvēlaties par noteicošo norēķina personu- Naudas iemaksātāju jeb kam naudu pārskaitiet. D 58 Ozols;; K 59 liepa . rodas nepieciešamība pēc starpkonta pārgrāmatojumiem Kurā katrā darījumā reģistrējas D=K)   jo tas ir didaļīgs dokuements -konvertācija no 1 klienta uz otru)  

Alternatīva ir darījumu uzskaitīt gan realizācijā gan apgādē bet tad jāizmanto gar realizācijas gan apgādes rēķins lai reģistrētu faktu par ko naudu saņemiet un par ko naudu maksājiet. 

Pirmais ieteikums bija izejot no Jūsu uzkaitītajiem dokumentiem un grāmatojumiem 

Ceru ka neesmu galīgi nepareizi ieteikusi ja vajadzēs gan jau mani FMS speci piekoriģēs. 

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām