cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Automaattinen tiedonsiirto Koskeen

- Updated on ‎09-02-2018 10:50
Tarja Jaakkonen
Primuksen versiossa 4.55.6. on ominaisuus, jonka oli alunperin tarkoitus tulla vasta myöhemmässä päivityksessä. Kyse on arkistoitavan opiskelijan tietojen automaattisesta siirtymisestä Koskeen.
 
Primus aktivoi automaattisen Koski-siirron niille opiskelijoille, jotka on arkistoitu Primuksen version 4.55.6 jälkeen. Koskeen siirtyvät automaattisesti ne opiskelijat, joilla on sellainen opiskelijalaji, joka huomioidaan Koski-siirrossa, ja jotka on arkistoitu Primuksen version 4.55.6 jälkeen. Tästä ei kuitenkaan aiheudu mitään haittaa. Ellei arkistoitavien opiskelijoiden tietoja haluta vielä siirtyväksi Koskeen, voi opiskelijoille vaihtaa tilapäisesti sellaisen opiskelijalajin, jota ei huomioida Koski-siirrossa tai vaihtoehtoisesti ottaa heille valitulta opiskelijalajilta pois päältä asetuksen "Huomioi Koski-siirrossa". Tämä pitää huomata kuitenkin muuttaa takaisin siinä vaiheessa, kun tiedot joka tapauksessa siirretään Koskeen.
 
Seuraavan päivityksen (4.55.8) versiosaatteessa kerromme tästä lisää.
 
I Primus 4.55.6 versionen har det funnits med en egenskap, som ursprungligen borde ha kommit med i ett senare skede. Det gäller automatisk överföring till Koski över studerande som arkiveras.
 
Primus aktiverar en automatisk Koski-överföringen över  studeranden som har arkiverats i Primus efter version 4.55.6. Till Koski överförs automatiskt de studeranden som har en sådan studerandetyp som beaktas i Koski-överföringen, och studeranden har arkiverats i Primus efter 4.55.6 versionen. Detta orsakar dock ingen skada.
 
Ifall man inte vill överföra arkiverade studerandeuppgifter ännu till Koski, kan man byta åt studeranden tillfälligt en sådan studerandetyp som inte beaktas i Koski-överföring, eller alternativt ta bort inställningen "Beakta vid KOSKI-överföring" från studerandetypen som valts till dessa studeranden. 
Inställningen bör dock ändras tillbaka i det skedet då uppgifterna skall överföras till Koski.
 
I nästa versionsinfo (4.55.8) berättar vi mera om detta.
Users online (470)