cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Lomake-editori / Blanketteditorn (ratkaistu)

Lomakkeiden massamuokkaus lomake-editorissa päivittää myös lomakeosion ja lomakkeen ehdot kaikille valituille korteille samaksi. Selvittelemme vikaa ja julkaisemme korjauksen niin pian kuin mahdollista. RATKAISU: Ongelma korjattu Primuksen versiossa 4.55.5.

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 137