cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

PÄIVITETTY: Visma Sovelluspalvelun Monipankki päivitys 13.2.2018 Klo 20:00 alkaen

Teemme Sovelluspalvelussa Monipankin päivityksiä 13.2.2018 klo 20:00 alkaen ja päivitys kestää noin puoleen yöhön. Tämän jälkeen ohjelmat ovat jälleen käytettävissä. Pyydämme kaikkia Monipankki käyttäjiä poistumaan ohjelmista ennen päivityksen alkua, jotta päivitys saadaan tehtyä kaikille. Päivitys koskee siis vain niitä Sovelluspalvelun käyttäjiä, jokt akäyttävät Visma Monipankkia.

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 165
Linkit