cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Feriepenger på sluttede ansatte uten å sette de som midlertidig aktiv

by Haapunktum
Status: Accepterad

Pr nå må man sette alle sluttede ansatte som midlertidig aktive for å få kjørt feriepenger. Det gir mye merarbeid ved ferielønnkjøringen.

I Visma lønn finnes muligheten for å utbetale feriepenger til sluttede ansatte uten å gjøre noe med arbeidsstatus. Kan den funksjonen tas inn i H&L? 

2 Comments
CONTRIBUTOR ***
by ElinHilling

Kunne jeg gitt 100 tomler på denne så ville jeg gjort det! STOR frustrasjon, og ikke bare ved feriepengeutbetaling.

 

Dette bør inkludere alle utbetalinger, kan jo også hende at noen skal ha noe etterbetalinger e.l.
Vi kan heller evt få et varsel i lønnsberegningen om at det er sluttmeldte ansatte som står med beløp til utbetaling.

by Kenneth Skogen
Status changed to: Status: Accepterad

Hei

 

Takk for ditt ønske, vi skal se på løsning for hvordan vi kan gjøre dette mer effektivt enn det som er tilfellet i dag.

 

Mvh

Kenneth Skogen