cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Filtrere personalrapport familie - kun aktive

by Ann Kristin Røder
Status: Implementert

Jeg savner et valg for å kunne velge ta med sluttede eller ikke i Personalrapport - Familie og Utskrift Personalkort. Det er litt tungvint å få med alle tidligere ansatte.  

8 Comments
Anonymous
Not applicable
by Anonymous

Vi legger alle som har sluttet i en egen ansattgruppe. Når vi tar ut rapporten velger vi kun de ansattgruppene med aktive ansatte.

CONTRIBUTOR ***
by Marianne G

Jeg har også alltid lagt sluttede til egen ansattgruppe, men fikk råd fra Visma om å ikke gjøre dette lenger når jeg skulle avslutte arbeidsforhold. Det holdt å legge inn status og sluttet dato.

Så da er dette faktisk et problem på flere rapporter.

 

Syns derfor det var et godt forslag å få velge om man vil ha med sluttede eller ikke, sånn at dette kan styres av sluttet dato eller status.

 

by Rebekka Bjånesøy

Jeg begynte også å legge de i egen gruppe i fjor. Husker ikke helt hvorfor jeg gjorde det.  Kommer slutta ansatte med i etterbetalingsmodulen kanskje? Var et eller annet som gjorde at jeg tok jobben  med å sortere de ut i vertfall. 

 

 

by Wenche_Jacobsen (Updated ‎16-02-2018 10:46 by Wenche_Jacobsen VISMA )

Hei.

 

Det er allerede registrert et ønske på utvikling om å kunne velge å ta med sluttede når man skriver ut Personalkortene.

 

Men siden ikke alle rapporter har støtte for dette, kan det være greit å legge ansatte som slutter i en egne ansattgruppe. Det er da viktig å sette på gruppen at den skal tas Med i NAV Fraværsstatistikk. Hvis ikke kan man oppleve at denne statistikken blir feil. Ut over det er det ingen grunn til ikke å bruke egen ansattgruppe for sluttede.

by Wenche_Jacobsen
Status changed to: Status: Accepterad
 
CONTRIBUTOR ***
by Marianne G

Hei, Wenche

Syns da det er rart at dere på support har sagt at det IKKE er nødvendig med egen gruppe for sluttede, og at dere anbefalte meg å kun ha status sluttet.

Dette var i forbindelse med flere feil som skjedde ved avslutning av arbeidsforhold, hvor det tydeligvis var at jeg endret ansattgruppe som forstyrret litt i oppdateringen.

by Wenche_Jacobsen

 

Mulighetene for å skrive ut personalkortet for sluttede personer er implementert i versjon 5.18.2.

by Wenche_Jacobsen
Status changed to: Status: Implementert