Mine områder
Hjelp
Håvar Kvalbein
PARTNER

Ny beregningsmåte på lønnsart

av Håvar Kvalbein
Status: Åpen

Hei,

 

Hvis kunden har mange ansatte og benytter grunnlag og faktor, er det ingen problem å benytte f.eks. beregningsmåte 71 i dag for å få output hvis 100%.

Men dersom en skal beregne 50% av sats, vil en få problemer. Da kan en ikke gjøre som med overtid (ber.måte 4 og 5) og benytte Sats for utfylling av prosentsats.

Dette gjør i dag at en må føre inn Personsats to ganger, en for 100% og en for 50% manuelt pr ansatt for å få riktig beregning.

I tillfeller der det er mange ansatte, satsene endres ofte og som i dette tilfellet; satsene er forskjellige pr ansatt, blir det mye ekstra arbeid å endre både 100% satsen og 50% satsen.

En slik ny beregningsmåte ville gjøre det enklere, og en klarer seg med et personsats felt.

1 Kommentar
EHA
CHAMPION *
av EHA

Burde vært en selvfølge

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"