cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Angivelse av hvilke ansatte som har kildeskatt

by Anne Stine Jensen
Status: Implementert

Det er et stor ønske at the i ansattår tabellen blir angitt hvilke ansatte som har kildeskatt.

Siden man manuelt må følge opp og beregne deres skatt på feriepenger er det vesentlig å vite hvilke ansatte som har kildeskatt. Med dagens løsning må man inn i selve skattekortfilen og finne frem informasjonen selv. Dette er både tidkrevende og komplisert for mange.

I ansatt år kunne det kanskje vært lagt til en kolonne med avhukning for kildeskatt der dette er oppgitt i fil.

Vi tror dette er et stor ønske for alle regnskapsbyråer og alle selskaper med en viss størrelse.

7 Comments
CONTRIBUTOR **
by Katarzyna Swierczek

Jeg er litt usikker om det er riktig måte å sjekke på om de ansatte har kildeskatt på lønn eller nei - men synes at disse informasjon man kan finne :  "Ansatte" -> "Ansattlister" og videre "Ansattliste med skatteopplysninger" i selve Visma Lønn. Der finner man de ansatte som har også skattekort med prosentsats 25%. Kan det være at det som har 25% - har da kildeskatt på lønn...?

by Anne Stine Jensen

Jeg tenker at dette ikke er sikkert nok svar på at den ansatte har kildeskatt, altså at vedkommende har 25% skatt. Man kan jo ha 25% skatt uten å ha Kildeskatt?!

 

("Ansatte" -> "Ansattlister" og videre "Ansattliste med skatteopplysninger" = Ansattår tabellen 🙂 )

CONTRIBUTOR *
by Wenke Furuli

Ja helt enig, veldig vanskelig å finne ut hvem det gjelder. Dette må kunne søkes opp under ansattnivå og  skattekort. Håper noen har en smart løsning på dette.

CONTRIBUTOR **
by Katarzyna Swierczek

Du har sikker rett Stine, men alle de ansatte hos meg som har 25% skatt i Visma Lønn - har også kildeskatt. Jeg har bestillt også via Altinn skattekortopplysninger for dem som jeg skriver om, og alle har kildeskatt fra denne gruppe.

Man kan selvfølgelig ha 25% uten å ha Kildeskatt, absolutt ja! Men hvis det står 25% skatt på en ansatt som er fra utlandet, så det er stor sjanse at dette gjelder Kildeskatt... Håper at det kommer smart løsning på dette 🙂

 

by Anne Stine Jensen

Ja, helt enig. Vi har også anbefalt å bruke samme retningslinjer for en indikasjon om hvem det kan gjelde. Men det burde vært mer tydelig 🙂

by Gunnar Glendrange

Dette kommer i Visma Lønn 14, planlagt sluppet 14. juni

by Gunnar Glendrange

Til informasjon, dette ble implementert i Visma Lønn versjon 14