Mine områder
Hjelp
Wenche Haugen2
CONTRIBUTOR **

Ansiennitet oppdaterer seg ikke etter ny ansattdato

av Wenche Haugen2
Status: Stem - Vi vurderer!

Hei!

Under fane 5 Personalopplysninger ligger ett felt "Ansiennitet", men det er slik at når det gjen-ansettes en tidligere medarbeider så oppdaterer ikke Ansiennitets-feltet seg til den nye ansattdatoen. Dette feltet blir liggende med førstegangs ansattdato.

Det vil si at vi ikke kan bruke ansiennitetsfeltet til å vurdere lengden på ansettelsesforholdet til de ansatte hvis de har sluttet for så å komme tilbake med ny startdato.

 

Feltet Ansiennitet bør oppdatere seg til den nyeste ansattdato når det blir lagt inn ny ansattdato på fane 3 Ansattopplysninger.

 

Hilsen Wenche Haugen

 

 

 

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"