Mine områder
Hjelp
Hanne Langseth
PARTNER

Dokumentsenter for lønn

av Hanne Langseth
Status: Stem - Vi vurderer!

Et sterkt ønske om å få et dokumentsenter for lønnsdokumenter.

Dokumenter som er typiske kundedokumenter og ikke oppdragsdokumenter, men som en lønnskonsulent behøver for å få kjørt lønnen. 

Dette er informasjon som behøves å behandles for at man skal kunne kjøre lønn. selv om man har koblet på timeapp, fraværsapp, reise/utleggssapp så vil det være behov for flere typer innputt (f.eks bidragstrekk m.m.). Ønsker å få bukt med de berømte lønnspermene ? 

Er ikke dokumentsenter for lønn like naturlig som for regnskap ? 

20 Kommentarer
Oddny Vereide
CONTRIBUTOR ***
av Oddny Vereide

STØTTER DEN!!!

Catharina Livden
CONTRIBUTOR **
av Catharina Livden

Støtter dette!!!

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Støtter!

Åsa Finnøy1
CONTRIBUTOR *
av Åsa Finnøy1

Støtter

Trude-6487
CONTRIBUTOR *
av Trude-6487

Støtter 🙂 

av Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Åpen

Høres spennende ut!

Kan dere utdype nærmere? 

Noen konkrete eksempler på hva dere tenker, og hvordan prosessen i så fall ønskes?

 

 

av Rikke Brækka Karlsen

Enig!! En liten paperless i visma lønn rett og slett 🙂 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Det hadde vært topp! 

Eksempel så kan man få tilsendt en epost med at Gunnar skal få utbetalt Bonus og du får med et vedlegg som viser utregningen, da hadde det vært kjekt og kunne hatt et dokumentsenter opplegg/skanne funksjon, som viser til grunnlaget, hvor du kunne angitt lønnsarten for Bonus, så kom det over i lønn.

av Gunnar Glendrange

Vi ønsker automatiserte/elektroniske prosesser!

Helst slippe dokument som forteller noe om bonus (takk, forresten!) - for så at andre skal registrere det.

Løsning for sånt vil komme i skyen, Visma.net.  Vi er allerede godt på vei der, selv om eksempelet mangler p.t

 

I Visma Lønn har du i mange (alle) år kunne knyttet et slik dokument til transaksjonen du registrerer.

Med samme tanke/formål som dere!

 

 

Så er det lett å se at prosessen kan gjøres enda enklere, og bedre enn det også. 

Og det vil dere få, men da er fokuset fremtidens løsning.    En løsning som er godt tilrettelagt for at "alle kan bruke den", ansatte, ledere, lønn-admin, ledelsen, forsåvidt også eksterne, alt på en trygg, god og oversiktlig måte.

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous (Oppdatert ‎23-05-2018 14:33 ( )

Prinsippet jeg prøvde å forklare, om det er Bonus eller andre ting som kreves annet dokumentasjon som Hanne skriver 😉 Uansett er vel ikke alle som skal ha tilgang til lønn eller "dokumentsenteret for lønn".

av Gunnar Glendrange

Dokumenter kan du altså knytte inn i Visma Lønn, som jeg vet du vet:)

Veldig fint ovenfor revisor eller andre.  Se grunnlaget for bonus-utbetalingen.

Da ligger dokumentet tilknyttet selve transaksjonen.

Viser også til det jeg skrev sist.

 

Hanne Langseth
PARTNER
av Hanne Langseth

En rask tilbakemelding på hva som ønskes lagret et sted (elektronisk og ikke i perm) på en efektiv og god måte og som da egentlig er kundedokumenter, ikke dokumenter vi behøver å oppbevare på grunn av oppdragsdokumentasjon /kvalitet.

Lønnsbilag relatert og knyttet opp mot den aktuelle kjøringen

Sykmeldinger og inntektsopplysninger knyttet opp mot ansatt (for oppfølging)

Utleggstrekk og andre trekk knyttet opp mot ansatt

Kommunikasjon i form av mail som gjelder en enkelt lønnskjøring

Alt av sensitive data som også hører kunden til

 

Er stadig i kontakt med ansatte som jobber med lønn og det er utfordringer mtp utveksling av dokumenter både mot selskapet(kunden) og revisor. Det er svært mange prosesser de må gjennom for å få både lagret og sendt ut dokumentasjon som etterspørres. Kunde bør kunne sende oss dette til et gitt sted som da havner på riktig plassering ift lønnskjøring.

Olga Myrvold
CHAMPION *
av Olga Myrvold

Alt som knyttes opp til en ansatt er veldig greit å lagre på den ansatt. I "Ansattebilde" ved siden av navn er "ark" ikon. Der lastes opp alt fra bilde og arb.kontrakt til trekk og sykemeldinger. 

Hanne Langseth
PARTNER
av Hanne Langseth

Kjent med denne, men ønsker å kunne koble mot en lønnskjøring og ikke bare direkte mot en ansatt. 

av Gunnar Glendrange

Du kan knytte dokumenter til enkelt-transaksjoner på en lønnskjøring også, Hanne. På akkurat samme måte som i systemet forøvrig (ansattregister osv). 

Hanne Langseth
PARTNER
av Hanne Langseth

Det vi kan tenke oss er at alle variabler etc lagres på selve lønnskjørenummeret. Ikke pr transaksjon. 

amundsf
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av amundsf

Vet ikke om det funker på samme måte i VL, men generell VAF-funksjonalitet er at står man på et hodefelt i lønnskjøringen skulle det medføre at vedlegget legger seg på kjøringen, men står man på en linje legger vedlegget seg til transaksjonen.

 

Tilsvarende når skal hente opp vedlegget så da viktig å ha markøren riktig ihft hode/linje når klikker på notat-/vedleggsikonet.

av Gunnar Glendrange

Takk for tipset, amundsf!  Det fungerer på samme måte vedr vedlegg relatert til selve lønnskjøringen ja. Trykk f.eks F12 i feltet Kjørenr (når inne i lønnskjøringen). Da får du opp åpne kjøringer i tabellform.

Hanne Langseth
PARTNER
av Hanne Langseth

Er det noen effektiv løsning på å få dokumentasjonen fra Kunde og rett inn i Visma Lønn på i denne sammenheng ?

Fra en mobil enhet ? 

På jakt etter Smarte og EFFEKTIVE løsninger løsninger som også hensyntar personvernregelverket.

E-post og mellomlagring er således mindre ønskelig. 

Hilde MT Vilnes
PARTNER
av Hilde MT Vilnes (Oppdatert ‎02-09-2019 13:14 av Hilde MT Vilnes PARTNER )

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"