cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Kategori - få det inn som et valg i Lønnsticker og Utskrifter

by Laila Eikemo
Status: Implementert

Ønsker at Kategori kommer inn som valg i Lønnsticker under Utvalg og på detaljnivå .

Ønsker også at det kommer som et valg under Utskrifter på flere rapporter enn i dag, på rapporter der det kan filtreres på ansattnummer, f.eks Feriepengliste, Fravær ansatt pr dato, Fravær ansatt pr kode osv.

6 Comments
by Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Ønsker mer informasjon

Hei du, kan du si litt mer om behovet ditt, f.eks hva du bruker "katefori" til.

Det finnes jo en rekke andre utvalgsmuligheter i f.eks Lønnsticker, som gjør at man kan ha mange gode muligheter for å filtre seg frem til ønskede ansatte.

 

CONTRIBUTOR ***
by Laila Eikemo

Hei

Visma Business og prosjekt og timeføringssystemet vårt og måten vår organisasjon er bygd opp der, har brukt opp alle ansvarsenheter, så for at jeg skulle kunne få definere noe for de ansatte måtte jeg ta i bruk "kategori". Dette etter hjelp fra vår forhandler som hadde forslaget om å benytte kategori. 

Og kategori fungerer flott mange steder i VL, bare ikke i lønnsticker:(

 

Vi benytter «kategori» til å definere ansatte i grupper, bl.a ut fra hvilke lønnsgrupper disse hører til.

For eksempel:

1= Produskjon som sier at denne gruppen utgjør montører i Produksjonene og som igjen hører til Tariffavtale  NELFO. Gjør bl.annet at de alle har et samme faste overtidstillegg, ikke 50 eller 100% overtid av timelønn. Reisetillegg i % av grunnlønn tariffavtale, ikke timelønn osv

2= Prosjekt og Adm har individuell lønn pr ansatt. Overtid 50 og 100% av timelønn, reisetillegg i % av timelønn osv

3= offshoregruppe Fastlønn, jobber mot årsverk, egne avtaler på det meste

4= midlertidig ansatte i prosjekt og Adm osv osv

Sånn fortsetter det. Har i alt 9 forskjellige kategorier ansatte. De ansatte er også knyttet til samme kategori - nr i timeregistreringen. og dette matcher ved overføring av timer til lønn.

Og ved hjelp av kategorier klarer jeg å hente ut info om de forskjellige gruppene fra bla godkjent lønn, faste transaksjoner, og kan også definere hvem som skal beskattes for forsikringer som kan ha forskjellige satser ut fra hvilken gruppe de tilhører.

Mange ganger er det tungvint å måtte hente info fra godkjent lønn via Excel som må bearbeides for at jeg skal sitte igjen med en fornuftig rapport. Da hadde det vært så mye enklere å kunne hentet data på disse personene i en rapport direkte fra lønnsticker, der jeg ved hjelp av kategori hadde fått ut svar for den gruppen jeg ønsket.

by Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Stem - vi vurderer

wow, takk for lang og god forklaring!

Alltid nyttig, virkelig å vite bakgrunnen for ønsker!

Det gjør alt mye mer forståelig, absolutt noe som bør vurderes ja!

 

by Gunnar Glendrange (Updated ‎04-10-2018 11:09 by Gunnar Glendrange VISMA )
Status changed to: Status: Accepterad

Vi håper å få med dette i VL13.10 (årsoppgjørsversjon)

CONTRIBUTOR ***
by Laila Eikemo

Så bra, takk!

by Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Implementert

Versjon med støtte for dette har nå kommet, se nyhetsartikkel her