Mine områder
Hjelp
Geir Høydalsvik
CHAMPION *

Visma Autopay - manglande oppdatering av bunt med ny kundekonto

av Geir Høydalsvik
Status: Åpen

Klientane våre bruker eigne faktureringsprogram og sender til oss fakturatransaksjonar når månaden er omme.

I mellomtida kjem det innbetalingar i Autopay på kundekonti som ikkje er oppretta.

KID inneheld kundenummeret.

Alt ligg såleis til rette for at DI kan opprette kundekontoen med korrekt kontonummer.

Men dette skjer ikkje og bunten blir liggande med "raud prikk" og må handterast manuelt.

Innføringa av Autopay påfører oss meirarbeid samanlikna med då vi henta ut filer manuelt frå banken. Dette kan ikkje vere ein tilsikta konsekvens.

 

Forslag til programutvikling:

Innbetalingar i Autopay (med KID som inneheld kundenummer) blir oppdatert automatisk.

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"