cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Avviksrapport i Visma Økonomioversik

by Jan Arild W. Jensen
Status: Implementert

Ønsker avviksrapport regnskap-Budsjett i Visma Økonomioversikt.

Jeg synes dette er en mangel som er viktig å rette på.

mvh

Jan Arild

4 Comments
by Emilie Røed
Status changed to: Status: Accepterad

Dette kommer vi til å implementere. Har ikke noe tidsestimat enda. 

CONTRIBUTOR ***
by Jan Arild W. Jensen

Takk for positiv tilbakemelding.

by Andre Hellesvik
Status changed to: Status: Implementert

Hei Jan Arild. Dette har det kommet støtte for i Visma Økonomioversikt.

Inne på f.eks. Resultatregnskap - Måned kan du nå klikke på tannhjulet i første kolonne og få opp et sett med kolonner som du selv kan velge å vise eller skjule. Her finnes de avvik mellom budsjett og regnskap både på måned og akkumulert.

CONTRIBUTOR ***
by Jan Arild W. Jensen

Flott, Andre!