cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Bankintegrasjon på lånekontoer

by Kjolner
Status: Åpen

Det ligger inne kun mulighet for integrasjon mot kasse og andre bankkontoer, men ikke mot låne kontoer.. Dette burde være en smal sak å få på plass

1 Comment
CHAMPION ***
by Reidunn

Vil gjerne ha mulighet til å bruke "Avstem kasse og bank" mot blant annet Kassakreditt (konto 2380) og tilsvarende kontoer.