Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Eirik Myhr
CHAMPION *

Endre dato for banktransaksjon i "Kasse og bank"

av Eirik Myhr
Status: Åpen

Hei!

Dette er litt knølete å forklare, men jeg skal forsøke:

 

Når jeg importerer måneds-kontoutskrift til "Kasse og bank" fra DNB og inn i eAccounting, hender det at jeg må trikse litt med datoene i tekstfila til DNB før jeg importerer. Dette gjelder gjerne de kjøpene jeg har gjort rett før et månedsskift, slik at rentedatoen havner rett over månedsskiftet. På tekstfilene som eksporteres fra DNB for mai, vil i disse tilfellene f.eks. kunne stå 31. april på de første 2-3 linjene, altså i kontoutskriften for mai. Hvis jeg importerer denne tekstfila til Kasse og bank i eAccounting, resulterer dette i at de første linjene som da har dato 31. april, havner i eAccounting sin bankavstemming for april, og da skaper dette en uoverensstemmelse med DNB sin kontoutskrift (som ser ut til å bruke rentedatoene som utgangspunkt for hva som havner på hvilken måned, samtidig som det er "bruksdatoen" som faktisk oppgis). Slik det er nå, må jeg manuelt editere tekstfila, bytte ut 31.04 med 01.05 på de første datoene slik at de havner i mai, deretter importere til eAccounting.

 

Om det hadde vært mulig å raskt endre datoen for transaksjonen i Kasse og bank, slik at disse havnet i riktig måned, hadde jeg sluppet å slette alle transaksjonene, for deretter å editere tekstfila til DNB og importere den på nytt. (Samtidig forstår jeg hvis dere ikke ønsker å åpne for dette, da det muligens kan skape større margin for å begå andre feil...?)