cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Enklere versjon av Økonomioversikt

by Kunstløpspappa
Status: Implementert

Jeg er kasserer i et lite idrettslag og vi har valgt å prøve ut Økonomioversiktsmodulen tilknyttet eAccounting. Det er et flott verktøy, men noe for avansert for idrettslag.

Vi har ikke behov for å sette opp budsjett på månedsbasis. Jeg har ikke funnet en måte å kunne sette opp et enkelt budsjett som viser kun oppsettet for hvert år. Idrettslag har ikke behov for en månedlig oversikt over inntekter og utgifter ettersom dette varerier sterkt.
Vi har behov for et enkelt budsjett hvor vi kan vise totalen for hvert år på utskriften, uten månedsoversikt.

Det skulle også vært en mulighet for å opprette egne undergrupper basert på fjorårets inntekter og utgifter.

F.eks. Vi har trenere som fakturerer idrettslaget og vi har trenere som får dekket reiseutgifter. Begge er utgifter som faller inn under utgifter til trenere. Da burde det vært en mulighet for å opprette en undergruppe i årsbudsjettet for kommende regnskapsår hvor vi kunne sammenstilt utgiftene og presentert dette under en gruppe som f.eks. heter "Trenerutgifter"

Håper dere forstår hva jeg mener. Altså en langt enklere versjon for foreninger/idrettslag som kun er interessert i årspresentasjoner med egne redigerte undergrupper for de viktigste utgiftene/inntektene.

2 Comments
by Andre Hellesvik
Status changed to: Status: Implementert

Hei.

 

De er mulig å legge inn årsverdier i budsjett i kolonnen for Totalt år. Disse tallene blir riktignok fordelt ut likt måned for måned. Når du går inn på Rapporter - Måned kan du definere ditt eget oppsett for rapporten slik at den eksempelvis kun viser akkumulerte tall.

 

Klikk på tannhjulet for å tilpasse rapportkolonner. Når du står inne i Rapportinnstillinger kan du velge hva som skal vises ved å dra over til høyre kolonne. Jeg legger ved noen skjermbilder i en egen kommentar for å illustrere valgene.

 

Når det gjelder Trenerutgifter så vil budsjettet sammenlignes opp mot faktisk kontoplan og det som er ført i regnskap. Så dersom det opprettes en konto for trenerutgifter som blir benyttet i regnskapet så vil denne også kunne vises i budsjettet. 

 

Med vennlig hilsen
André/Visma Mamut Produkt

by Andre Hellesvik

Hvordan å endre på månedsrapporten:

 

19 02 21 Klikk på rapportinnstillinger.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 02 21 Inne på rapportinnstillinger.PNG