cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Flere muligheter under lønn

by SonjaF
Status: Under utvikling

Ønsket er følgende:

1.Sende lønnsutbetalingene direkte til banken på de av oss som har bankintegrasjon

2. Utbetalingslisten: -Få lagt til en knapp med "dagens dato"

3.Rapportforbedring  - lønnsjournal pr lønnsart pr ansatt pr måned

4. Lønnsarter- reisekostnader (f.eks bom sammen med kilometergodtgjørelsen)

3 Comments
CONTRIBUTOR **
by sogndalimf

Bruker Visma lønnsslipp og har bankintegrasjon. Ønsker også at ferdigstilte lønnsslipper skal gå automatisk til utbetaling i nettbank. Kan man automatisere overføring til skattetrekkskonto og legge betaling av arb.avg til utbetaling i eAccounting hadde det også vert gunstig

by Henrik Horn
Status changed to: Status: Åpen

Hei!

 

I dette ønsket har du lagt inn 4 ønsker i en tråd, så da endrer jeg ikke status på denne da:

 

1. Denne står på listen vår og noe vi ønsker å få på plass. Vi har ingen eksakt tid for dette, men er et prioritert ønske.

2. Foreløpig ikke på vår liste over forbedringer som vil komme, men kan vurderes til neste år.

3. Samme som 2.

4. Denne kommer trolig ikke. Så da må du over på et komplett lønnsystem for å få denne type lønnsart. (Feks Visma.net Payroll)

 

 

Vennlig Hilsen
Henrik Horn
Product Manager - Visma Mamut AS

by Henrik Horn
Status changed to: Status: Under utvikling

Hei!

 

Vi har påbegynt utviklingen av bankintegrasjon mot Lønn og håper å ha denne i pilot til Desember i år.

 

Til neste år vil vi jobbe med en rapport slik du beskriver der du kan filtrere på ansatte og lønnsarter og perioder.

 

Når det gjelder reise/utlegg og lønnsarter tilknyttet til det så vil vi nok ikke umiddelbart fokusere på mer støtte der. Du har nå Visma eAccounting Payroll som er en svært god løsning dersom man har ansatte som reiser med egen reiseregningsmodul koblet til Lønn og Regnskap ved overføring av bilag (ink mva behandling).

 

mvh

Henrik Horn

Product Manager

Visma eAccounting AS