cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Konto 2380 - Kassekreditt som driftskonto

by Sissel13
Status: Åpen

To av firmaene jeg fører regnskapene for har kassekredittkonto. Jeg har derfor behov for å bruke 2380 som driftskonto istedet for 1920, men pr d.d er ikke det mulig. Kan det ordnes?