Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
anklev
CONTRIBUTOR **

Lønnsart som ikke generer AGA

av anklev
Status: Implementert

Jeg savner egen lønnsart i eaccounting som ikke genererer AGA.

I mindre foreninger er det ofte mange deltidsansatte instruktører, ungdommer, hvor årlig lønnsinntekt ikke overstiger grense for beregning av arbeidsgiveravgift.

Inntil dette foreligger, hvordan kan dette håndteres?

24 Kommentarer
Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn
Status changed to: Status: Akseptert

Status Endret til: Akseptert

 

Hei,

 

vi har som mål å støtte dette, men spesifikt for å håndtere skattefrie organisasjoner som holder seg under grenseverdiene (typisk foreninger, idrettslag osv). Det vil i tillegg til å ikke generere AGA måtte knyttes til tilleggskoden Skattefrie organisasjoner i A-meldingen. Det er også to elementer til som vi ønsker å støtte brukeren av denne lønnsarten med.

1. Skattefri grense

2. AGA grense på opptjent lønn per enkelt ansatt, eller totalt for hele foreningen. 

 

De siste to punktene for å hjelpe brukeren holde seg innenfor lovverket og ikke risikere at man bryter lovverket ved å bruke arten feil. Akkurat hvordan dette vil håndteres, eller når vi vil ha en løsning klar har jeg ingen informasjon på nåværende tidspunkt, men tidligst slutten av 2019. Status vil endres til under utvikling når arbeidet påbegynnes og vi kan si noe mer konkret angående når det er tilgjengelig.

 

Når det gjelder hvordan dette kan håndteres så er svaret at eAccounting lønnslipp ikke kan håndtere det. Teoretisk sett kan du levere en manuell a-melding i tillegg til en systemgenerert a-melding, men dette anbefales ikke av skatteetaten. Du kan i tilfelle ta kontakt med de for tips/råd.

 

Utover det så velger flere kunder i samme situasjon andre lønnsløsninger fra Visma som håndterer dette (for eksempel Visma.net Payroll)

 

Vennlig Hilsen
Henrik Horn
Product Manager - Visma Mamut AS

Nils Christian Furustad
CONTRIBUTOR *
av Nils Christian Furustad

Hei. Ja kjempefint om dette kommer på plass ila 2019. Jeg vil jo tro at det er en god del korps, velforeninger, idrettslag mv. som passer godt inn i eAccounting og som dette med støtte for lønn til ideelle org. derfor er superaktuelt for.

Modum FK
CONTRIBUTOR *
av Modum FK

Jeg har etterspurt dette flere ganger hos dere. Det må være mange foreninger som bruker E-accounting hvor dette vil være en utfordring. Det må vel kunne lages en lønnart som håndterer lønn/honorar ekskl. arbeidsgiveravgift ? Og så er det jo opp til hver forening å følge disse reglene. Burde være 2 lønnarter, en med lønn/honorar ekskl. feriepenger og arbeidsgiveravgift. Dvs at den beregner feriepenger, men ikke arbeidsgiveravgift.

Og en lønnart for lønn/honorar inkl. feriepenger og ekskl. arbeidsgiveravgift.

Da ville dere fått dekket de meste av dette behovet for veldig mange lag og foreninger.

 

Hører fra dere !

Mvh  Grete L.

Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn

Hei Grete,

 

som skrevet over er planen å se på dette mot slutten av året, men blir trolig neste år. Vi har blant annet hent skattekort og noen andre punkter på listen som gjelder alle kunder som er prioritert først. En del som har behov for dette velger også å bruke Visma.net Payroll der det støttes i dag. Tanken var at vi skulle prøve å få inn hjelpemekanismer for å hjelpe brukeren holde seg innenfor lovverket her i tillegg til lønnsarter. Men dersom det ikke var en slik mekanisme, hvordan ville du holdt orden på grenseverdiene? Et eget excel ark ved siden av? 

 

Vennlig Hilsen
Henrik Horn
Product Manager - Visma Mamut AS

Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn
Hei, en liten oppdatering på dette ønsket. Vi har nå begynt å se på dette ønsket og planlegger i en første release å tilby lønnsart som ikke beregner AGA. Muligens skjult bak en innstilling der man definerer at man er en Forening eller Veldedige organisasjon som kan benytte seg av denne skatte- og avgiftsregelen. Det vil ikke være noe automatisk håndtering av grenseverdier i første omgang. Målet er å lansere dette mot slutten av kvartalet. Vennlig Hilsen Henrik Horn Product Manager - Visma eAccounting AS
ragnhildov
CONTRIBUTOR *
av ragnhildov

Hei

 

Ja, jeg savner dette i flere av mine lag/foreninger og har forespurt på dette før.

Håper dere finner en super løsning snart !

 

Mvh 

Ragnhild

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei, så bra det kommer en løsning for dette.

 

Reglene er jo først og fremst relatert til hver enkelt ansatt, så det kan kanskje være en innstilling man setter på den ansatte, om vedkommende har forventet inntekt over/under inntektsgrensen? Når den totale summen evt. overstiger maks grense for organisasjonen, kan man jo selv gå inn og fjerne valget på alle ansatte. 

Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn
Status changed to: Status: Implementert

Hei!

 

Vi har nå lansert en lønnsart som heter:

"Honorar veldedig organisasjon"

 

Denne rapporteres under ameldingsbeskrivelse loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon og behandler ikke AGA. Vil minne på at det ikke er noe automatikk i håndteringen av grensenivåene så her må man holde orden på det selv.

 

vennlig hilsen

Henrik Horn

Product Manager

Visma eAccounting AS

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Takk, så bra! det er trekkpliktig inntekt?

Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn
Status changed to: Status: Under utvikling

Hei,

 

vi endrer statusen på dette ønsket da vi per nå ikke dekker alle scenarioene tilknyttet foreninger, veldedige og skattefrie organisasjoner. Vi har levert en lønnsart som ikke generere AGA men også ikke danner Feriepenger. Denne var etterlyst til betaling til typiske verv og styremedlem o.l

 

I de tilfellene man ønsker å utbetale lønn (ikke honorar) inkludert feriepengebehandling, behøver vi to lønnsarter til. De vil da henholdsvis måtte være trekkpliktig og ikke trekkpliktig (Håndtere regel om 10 000 kr grensen for skatteplikt).

 

Vi har lagt disse to lønnsartene inn i vår backlogg, men har per nå ikke svar for når de er klare. Vi må ferdigstille bankintegrasjon mot lønn først.

 

Ellers minne på at alle disse lønnsscenarioene støttes av Visma eAccounting Payroll i dag.

 

mvh

Henrik Horn

Product Manager

Visma eAccounting AS 

anklev
CONTRIBUTOR **
av anklev

Vi ber om at dette får høy prioritet. Vi gikk ut i fra som en selvfølge at lønnsarten ivaretok feriepenger, da forutsetningen var at dette skulle være en lønnsutbetaling som skulle kunne benyttes av ideelle lag og foreninger.

Hvordan kan vi få rettet opp dette på de utbetalinger som nå er gjort med denne lønnsarten?

Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn

Hei Anklev,

 

her er det ingen god løsning, men en måte du kan få dette til er å beregne feriepenger, bokføre dette manuelt så legge det til som inngående saldo på feriepenger for de ansatte. Du må da beregne per ansatt hva de skulle ha avsatt i feriepenger til og med desember. Så bokføre et manuelt bilag på avsettningen typisk

 
Kredit 2940 Skyldige feriepenger
Debet 5092 Feriepenger
 
Dette har kun regnskapsmessig effekt.
 
Så må du legge det på inngående balanse på lønnsslipp fordelt på de ansatte for 2020. Slik at feriepenger til gode kommer med på sammenstillingsrapporten for 2020.
 
 
 
vennlig hilsen
 
Henrik Horn
Product Manager
Visma eAccounting AS
 
 
Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn

Hei!

 

Her kommer en liten oppdatering her. 

 

Vi håper å lansere en ny lønnsart for "Lønn veldedig organisasjon" første eller andre uken i desember. Denne er inkludert feriepenger, uten arbeidsgiver avgift.

 

mvh

Henrik Horn

Product Manager

Visma eAccounting AS

Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn
Status changed to: Status: Implementert

Hei,

 

da ble lønnsarten "Honorar Veldedig Organisasjon" lagt til forrige uke. Denne behandler ikke AGA, danner feriepenger og trekker skatt. Dersom man er underlagt skatteregelen "Skattefrie organasasjoner" og de ansatte kan tjene opptil 10 000 uten skatt, kan man benytte frikort grensen til dette.

 

vennlig hilsen

Henrik Horn

Product Manager

Visma eAccounting AS

anklev
CONTRIBUTOR **
av anklev

Jeg regner med at den lønnsarten som nå er oppdatert er "Lønn veldedig organisasjon" og IKKE "Honorar veldedig organisasjon" ??

Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn

Hei,

 

beklager ja. Litt fort i svingene der. Det er selvfølgelig Lønn veldedig organisasjon som er den nye som da danner feriepengegrunnlag.

 

vennlig hilsen

Henrik Horn

Product Manager

Visma eAccounting AS

anklev
CONTRIBUTOR **
av anklev

Hei

Viser til ditt svar 26.oktober

Jeg trenger nærmere veiledning på hvordan jeg får manglende avsatte feriepenger inn i balanse på lønnslipp for hver enkelt ansatt

Vadda
CONTRIBUTOR *
av Vadda

Hei,

 

Spørmål 1:

Når man bruker lønnsarten - Lønn veldedig organisasjon - vil det da bli beregnet feriepenger?

Hva om man har avtaler der avtalt lønn/godtgjørelse er inkludert feriepenger?

Er det mulig å huke av for 0% feriepenger noe sted i oppsettet?

 

Spørsmål 2:

Ved godtgjørelse under kr 10.000 er det skattefritt. Trekkfri utgiftsgodtgjørelse.

Finnes det en lønnsart for det?

Er det en automatisert funksjon som sier at når en som mottar slik godtgjørelse passerer kr 10.000 så trekkes det automatisk skatt på hele det mottatte beløpet? Eller må man holde slik oversikt selv?

 

 

 

 

 

Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn

Hei,

 

en kort oppdatering her. Det er avdekket en feil i lønnsarten  Lønn veldedig organisasjon som da ikke skal generere aga, men da genererer aga på avsatte feriepenger. Vi jobber nå med en løsning og håper å ha det på pass til releasen 9 mars. Beklager ulempen rundt det. Vi ser på hvordan man best kan korrigerer denne avsettningen også og kommer tilbake til alle kunder som  har brukt lønnsarten innen fiksen med et forslag.

 

@Vadda 

 

1:Ja denne danner feriepenger. I tilfelle dette er en "ink feriepenge" avtale kan du se på lønnsarten som heter "Honorar, veldedig organisasjon" da dette er lønnsarten for dette formålet.

 

2: Nei, men her kan du huke av for frikort på den ansatte og sette grensen til 10 000. Da generers ikke skatt under 10 000. Nei, ingen slik automatikk, så her må man holde orden på dette selv. 

 

 

vennlig hilsen

Henrik Horn

Business Development Manager

Visma eAccounting AS

 

Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn

Hei!

 

Lønnsarten ble korrigert forrige onsdag og kan nå brukes uten at aga på feriepenger avsettes. 

 

vennlig hilsen

Henrik Horn

Business Development Manager

Visma eAccounting AS

Geofrost
CONTRIBUTOR *
av Geofrost

Hei

Jeg holder på å implementere regnskapsprogrammet og lurer på om jeg kan bruke lønnsdelen. Vi er bare noen få ansatte, men en ansatt bor i Sverige og skal ikke betale skatt i Norge og det skal heller ikke beregnes aga på lønnen hans i Norge, men arbeidet skal inrapporteres. Imidlertid skal han ha feriepenger som oss andre og likeså pensjon og tlf-godtgjørelse. (Skjønner at vi må holde orden på aga i Sverige selv.)

Karl Fjogstad
CONTRIBUTOR *
av Karl Fjogstad

Hei

Ser at problemet med aga på feriepenger i veldedig organisasjon er ordnet fra 09.03.21. Jeg skal kjøre lønn 28.02, henter den da da riktig lønnsart når lønn kjøres før 09.03?

Spørsmål 2: Mulig under LA " lønn veldedig organisasjon å få  antall og timelønn , ikke bare samlet sum?

anklev
CONTRIBUTOR **
av anklev

Lønn veldedig organisasjon.

Lønnsart som ikke genererer AGA, men som beregner feriepenger.

Det er nå godt over 2 år siden jeg startet å etterlyse denne lønnsart. Så langt jeg kan se er det er ennå ikke bekreftet at dette er i orden. Utrolig at dette må ta så lang tid??

Henrik Horn
VISMA
av Henrik Horn

Hei @anklev !

 

Du kan benytte "Lønn veldedig organisasjon" til dette. Da får du avsatt feriepenger, men ingen aga.

 

Den benytter A-meldingsbeskrivelse: loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon

 

vennlig hilsen

Henrik Horn

Business Development Manager

Visma eAccounting AS