avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

CONTRIBUTOR **

Lønnsart som ikke generer AGA

Status: Under utvikling

Jeg savner egen lønnsart i eaccounting som ikke genererer AGA.

I mindre foreninger er det ofte mange deltidsansatte instruktører, ungdommer, hvor årlig lønnsinntekt ikke overstiger grense for beregning av arbeidsgiveravgift.

Inntil dette foreligger, hvordan kan dette håndteres?

11 Kommentarer
Status changed to: Status: Akseptert

Status Endret til: Akseptert

 

Hei,

 

vi har som mål å støtte dette, men spesifikt for å håndtere skattefrie organisasjoner som holder seg under grenseverdiene (typisk foreninger, idrettslag osv). Det vil i tillegg til å ikke generere AGA måtte knyttes til tilleggskoden Skattefrie organisasjoner i A-meldingen. Det er også to elementer til som vi ønsker å støtte brukeren av denne lønnsarten med.

1. Skattefri grense

2. AGA grense på opptjent lønn per enkelt ansatt, eller totalt for hele foreningen. 

 

De siste to punktene for å hjelpe brukeren holde seg innenfor lovverket og ikke risikere at man bryter lovverket ved å bruke arten feil. Akkurat hvordan dette vil håndteres, eller når vi vil ha en løsning klar har jeg ingen informasjon på nåværende tidspunkt, men tidligst slutten av 2019. Status vil endres til under utvikling når arbeidet påbegynnes og vi kan si noe mer konkret angående når det er tilgjengelig.

 

Når det gjelder hvordan dette kan håndteres så er svaret at eAccounting lønnslipp ikke kan håndtere det. Teoretisk sett kan du levere en manuell a-melding i tillegg til en systemgenerert a-melding, men dette anbefales ikke av skatteetaten. Du kan i tilfelle ta kontakt med de for tips/råd.

 

Utover det så velger flere kunder i samme situasjon andre lønnsløsninger fra Visma som håndterer dette (for eksempel Visma.net Payroll)

 

Vennlig Hilsen
Henrik Horn
Product Manager - Visma Mamut AS

Hei. Ja kjempefint om dette kommer på plass ila 2019. Jeg vil jo tro at det er en god del korps, velforeninger, idrettslag mv. som passer godt inn i eAccounting og som dette med støtte for lønn til ideelle org. derfor er superaktuelt for.

CONTRIBUTOR *

Jeg har etterspurt dette flere ganger hos dere. Det må være mange foreninger som bruker E-accounting hvor dette vil være en utfordring. Det må vel kunne lages en lønnart som håndterer lønn/honorar ekskl. arbeidsgiveravgift ? Og så er det jo opp til hver forening å følge disse reglene. Burde være 2 lønnarter, en med lønn/honorar ekskl. feriepenger og arbeidsgiveravgift. Dvs at den beregner feriepenger, men ikke arbeidsgiveravgift.

Og en lønnart for lønn/honorar inkl. feriepenger og ekskl. arbeidsgiveravgift.

Da ville dere fått dekket de meste av dette behovet for veldig mange lag og foreninger.

 

Hører fra dere !

Mvh  Grete L.

Hei Grete,

 

som skrevet over er planen å se på dette mot slutten av året, men blir trolig neste år. Vi har blant annet hent skattekort og noen andre punkter på listen som gjelder alle kunder som er prioritert først. En del som har behov for dette velger også å bruke Visma.net Payroll der det støttes i dag. Tanken var at vi skulle prøve å få inn hjelpemekanismer for å hjelpe brukeren holde seg innenfor lovverket her i tillegg til lønnsarter. Men dersom det ikke var en slik mekanisme, hvordan ville du holdt orden på grenseverdiene? Et eget excel ark ved siden av? 

 

Vennlig Hilsen
Henrik Horn
Product Manager - Visma Mamut AS

Hei, en liten oppdatering på dette ønsket. Vi har nå begynt å se på dette ønsket og planlegger i en første release å tilby lønnsart som ikke beregner AGA. Muligens skjult bak en innstilling der man definerer at man er en Forening eller Veldedige organisasjon som kan benytte seg av denne skatte- og avgiftsregelen. Det vil ikke være noe automatisk håndtering av grenseverdier i første omgang. Målet er å lansere dette mot slutten av kvartalet. Vennlig Hilsen Henrik Horn Product Manager - Visma eAccounting AS
CONTRIBUTOR *

Hei

 

Ja, jeg savner dette i flere av mine lag/foreninger og har forespurt på dette før.

Håper dere finner en super løsning snart !

 

Mvh 

Ragnhild

Anonymous
Ikke relevant

Hei, så bra det kommer en løsning for dette.

 

Reglene er jo først og fremst relatert til hver enkelt ansatt, så det kan kanskje være en innstilling man setter på den ansatte, om vedkommende har forventet inntekt over/under inntektsgrensen? Når den totale summen evt. overstiger maks grense for organisasjonen, kan man jo selv gå inn og fjerne valget på alle ansatte. 

Status changed to: Status: Implementert

Hei!

 

Vi har nå lansert en lønnsart som heter:

"Honorar veldedig organisasjon"

 

Denne rapporteres under ameldingsbeskrivelse loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon og behandler ikke AGA. Vil minne på at det ikke er noe automatikk i håndteringen av grensenivåene så her må man holde orden på det selv.

 

vennlig hilsen

Henrik Horn

Product Manager

Visma eAccounting AS

Anonymous
Ikke relevant

Takk, så bra! det er trekkpliktig inntekt?

Status changed to: Status: Under utvikling

Hei,

 

vi endrer statusen på dette ønsket da vi per nå ikke dekker alle scenarioene tilknyttet foreninger, veldedige og skattefrie organisasjoner. Vi har levert en lønnsart som ikke generere AGA men også ikke danner Feriepenger. Denne var etterlyst til betaling til typiske verv og styremedlem o.l

 

I de tilfellene man ønsker å utbetale lønn (ikke honorar) inkludert feriepengebehandling, behøver vi to lønnsarter til. De vil da henholdsvis måtte være trekkpliktig og ikke trekkpliktig (Håndtere regel om 10 000 kr grensen for skatteplikt).

 

Vi har lagt disse to lønnsartene inn i vår backlogg, men har per nå ikke svar for når de er klare. Vi må ferdigstille bankintegrasjon mot lønn først.

 

Ellers minne på at alle disse lønnsscenarioene støttes av Visma eAccounting Payroll i dag.

 

mvh

Henrik Horn

Product Manager

Visma eAccounting AS 

CONTRIBUTOR **

Vi ber om at dette får høy prioritet. Vi gikk ut i fra som en selvfølge at lønnsarten ivaretok feriepenger, da forutsetningen var at dette skulle være en lønnsutbetaling som skulle kunne benyttes av ideelle lag og foreninger.

Hvordan kan vi få rettet opp dette på de utbetalinger som nå er gjort med denne lønnsarten?