cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Mer fleksibilitet og forbedringer på bilagsserier

by Emilie Røed
Status: Implementert

Klikk "liker" om du ønsker mer funksjonalitet på bilagsserier enn det vi støtter i dag. 

 

Legg gjerne igjen en kommentar på hva du savner. 

3 Comments
CONTRIBUTOR *
by Trude Robertsen

Savner å kunne legge inn flere bilagsserier der jeg selv bestemmer nummereringen. Ønsker å kunne lage serier som går f.eks fra 1-1000, 1001-2000.

Slik det er i dag, der du bare kan opprette serier på grunnlag av type bilag, er veldig lite fleksibelt. Vi har flere avdelinger, og ønsker å bruke ulike nummerserier på de ulike avdelingene. Vi er også to kasserere som skal føre forskjellige avdelinger, noe som nesten er umulig slik det er i dag. Tar gjerne imot tips hvis noen har funnet en smart løsning på dette. 

by Emilie Røed

Hei @Trude Robertsen,

 

Bruker dere kostnadsbærere for de ulike avdelingene? Da vil dere kunne ta ut rapporter og filtrere i kontooversikten for å se bilag tilhørende avdelingen. Der kan du også drille deg ned på type bilag, dato, konto etc. 

 

Vi kommer dessverre ikke til å prioritere fleksibilitet på nummerering. 

 

Mvh

Emilie Røed 

by Emilie Røed
Status changed to: Status: Implementert

I mars lanserte vi muligheten for å opprette egne bilagsserier. 

 

Merk at vi ikke anbefaler å bytte bilagsserier midt i et regnskapsår.