cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Mulig med forfallsdato tidligere enn dagens dato ved bankintegrasjon

by Andreas27
Status: Implementert

Hei. Kan dere endre det slik at man kan bruke en forfallsdato tidligere enn dagens dato på leverandørfakturaer som ikke skal sendes til betaling?

3 Comments
CONTRIBUTOR **
by Gina Marie Jacobsen

Enig! Forfallsdato bør være den datoen leverandør har angitt som forfallsdato på sitt salgsdokument, uavhengig av om denne datoen har passert. På andre systemer jeg bruker er det også uproblematisk å sende til betaling/remittere en faktura som har forfalt, betalingsdato bør da bare automatisk bli satt til dagens dato.

CONTRIBUTOR ***
by Sonja Frantzen

Er det noe fremgang på denne saken ? Burde være en selvsagt ting når man implementerte "avtalegiro" muligheten

by Emilie Røed
Status changed to: Status: Implementert