cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Mulighet for å knytte flere biler til en person innenfor samme periode.

by Jorunn Paulsbo2
Status: Accepterad
 
1 Comment
by Henrik Horn
Status changed to: Status: Accepterad

Status Endret til: Akseptert

 

Hei Jorunn!

 

Dette ligger i vår backlogg, men er foreløpig ikke planlagt når man skal begynne å jobbe med. Det er en del som er prioritert først så det vil nok gå noe tid før dette er mulig i Payroll. Jeg oppdaterer saken når vi har noe mer informasjon vedrørende dette.

 

Vennlig Hilsen
Henrik Horn
Product Manager - Visma Mamut AS