cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Sidenummer på utskrift av rapporter

by Kari Rygg
Status: Åpen

Ved utskrift av rapporter eks. hovedbok er der ikke sidenummer.

Dersom arkene kommer litt i uorden når man tar ut en stor rapport så er det helt håpløst å finne ut hva som tilhører hva, når antall bilag innenfor en konto gjør at den strekker seg over flere sider.

Stor irritasjon!!!! Håper dette kan endres på.