cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CHAMPION *

Utvide likviditetsoversikten

by Keytown
Status: Åpen

Inkludere elementer man faktisk vet om:

- AGA-betaling (evnt også forskuddstrekk, men dette skal uansett stå på egen konto som ikke er til disposisjon)

- Fremtidige lønnskostnader (kan feks huke av inne på ansatte som får fastlønn at de skal være med i likviditetsoversikten den XX hver mnd)

3 Comments
CHAMPION *
by Keytown

I tillegg kunne se lengre frem i oversikten enn det som i dag er mulig. 

CONTRIBUTOR ***
by Andreas W Andersen

Lønnsutbetaling burde komme med i likviditetsprognosen etter at denne er ført. Det gjør den ikke pr. idag. 

CHAMPION *
by Keytown

Denne synes jeg dere bør ta en nærmere titt på snart. Har flere andre brukere som ville sett nytten av å kunne få en bedre visuell fremstilling av likviditeten, og p.t så er den ikke god nok.