cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

sluttdato - startdato for ansatte

by Jorunn Paulsbo2
Status: Åpen

Ønsker et felt for startdato og sluttdato som er ment for A-melding og som ikke har innvirkning på faste transaksjoner - Har jo nå et feil for historisk - men den datoen vi oppgir i A-melding er viktig at er riktig.

Synes det er trøblete at det er samme datofelt som systemet bruker for å sette inn - fjerne faste transaksjoner. Gir en del ekstra arbeid slik det er nå