avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Mulighet for å endre mva-kode og periodiseringsnøkkel

Status: Stem - Vi vurderer!

Hos flere av våre kunder er det et stort ønske at godkjennere skal ha mulighet til å endre momskoden, legge til periodiseringsnøkkel og legge til og fjerne fakturalinjer. 

8 Kommentarer
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!

Dette har vært vurdert tidligere, men konkludert med at dette var for omfattende funksjonalitet for et godkjennings-system. Veldig mange vil nettopp at det ikke skal være mulig å endre dette. Så her må vi i så fall inn med rollestyring for å styre hvem som skal få lov til å gjøre det og hvem som ikke skal få lov til å gjøre det. Stem, så får vi se om vi kan vurdere dette på nytt.

CONTRIBUTOR *

Vi har også denne problematikken ved periodisering og tjenester/varer utland-mvakoding. Den som tolker og sender faktura ut på flyt, er ikke den som har kunnskap om hvor/når tjenesten er utført eller om det skal aktiveres/periodiseres.

Samme gjelder driftsmiddelnummer.

Savner dette i Approval.   Er det snakk om en endring her?

Eller har noen et forslag på hvordan dette kan løses?

 

CHAMPION ***

Bare det å vise mva-kode hadde også vært et LANGT skritt frem selvom ikke legger opp til å kunne endre. 

 

Da kan man i alle fall enkelt sjekke om rett mva-kode er satt og eventuelt legge kommentar hvis skal endres.

 

Pr. i dag er det veldig tungvint å kontrollere i tilfeller hvor er usikker og vil sjekke (må logge på VDC).

 

Ser at redigering av mva-kode er komplisert, men et "kun les"-felt burde være mye enklere? Og vil som sagt i seg selv gi stor nytte.

CONTRIBUTOR **

Hadde vært et stort behov her også for å kunne kontere i Approval på samme måte som i VDC, samt kunne velge hvilke kolonner som skal vises (herunder beløp uten mva, mva koder, avgiftsklasse mv.).  Vi er et konsern på 8 firmaer hvor flere av de personene som får fakturaer på flyt hos oss konterer både på prosjekt, konto, og med forskjellige mva koder og avgiftsklasser. (Har blant annet forholdsmessig fradrag for mva i ett av firmaene).

 

Vi har akkurat innført Approval, men har bestemt oss for å gå tilbake til å gjøre hele flytprosessen i VDC igjen, da Approval ikke tilfredsstiller våre behov.

 

Vi har så langt endt opp med å måtte trekke fakturaer tilbake fra flyt i Approval for å kunne kontere i VDC og så sende på ny flyt i Approval. Det er lite effektiviserende.  Vi har en ekstern regnskapsfører som overfører fra VDC til ERP systemet vårt 2 ganger i uken og som remitterer, men da skal i utgangspunktet alle godkjente fakturaer være ferdig kontert slik at han kun gjør selve overførselen til økonomisystemet samt remitteringen.

Vi også har kunder som etterspør denne funksjonen. 

CHAMPION *

Jeg ønsker også at godkjenner skal kunne endre mva koden. Men det bør nok være rollebasert ja.

CONTRIBUTOR **

Som et absolutt minimum bør det være mulig å se periode og mva-kode, ideelt sett også kostnadsbærer, slik at dette kan kontrolleres ved godkjenning av faktura. Det er disse feltene det oftest er feil på eller hvor den som konterer sitter med ufullstendig informasjon.

(updated by Astrid E. Petersson ‎30-01-2020 12:20 )

Det største problemet i dag er jo at samme hva vi gjør i Approval, blir det overstyrt når det overføres fra Visma Enterprise HRM til Økonomi dersom vi har en annen mva-kode som standard på den kontoen...