Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Fraværsoversikten i Calendar

av Anonymous (Oppdatert ‎03-06-2020 08:57 ( )
Status: Stem - Vi vurderer!

På fraværsoversikten i Calendar ønsker vi å se hele året i oversikten. I dag kan du kun se fra den måneden du er i + 12 måneder frem i tid. Jeg vil gjerne se hele året 2020, siden vi planlegger ferie per kalenderår. Slik det er lagt opp nå bruker jeg mye tid på å lage oversikter ved siden av som vi bruker i planlegging.

 

Det hadde også vært nyttig å kunne eksportere oversikten sånn at man kan se alle ansatte på en side. Bilde på skjermen er såpass stort og det kan ikke minimeres, som gjør det vanskelig å planlegge forskjellige ressurser så de dekker alle ferieuker på jobb ut i fra hva de jobber med. Det er vanskelig å få oversikt når du må rulle opp og ned.

Alternativt hadde det vært svært nyttig å kunne gruppere ansatte i avdelinger slik at vi kan velge å se færre ansatte.

 

 

 

 

 

2 Kommentarer
SisselL1
CONTRIBUTOR *
av SisselL1

Det hadde vært nyttig å få inn all fravær sammen med ferien, en total oversikt på alle ansatte. 

Nancy Rydberg Sonen
CONTRIBUTOR ***
av Nancy Rydberg Sonen

Helt enig at det er nyttig med annet fravær.

Særlig avspasering og annet langtidsfravær i form av lovregulerte permisjoner.

Annet taushetsbelagt fravær må vel kunne styres av at kun lederne ser dette når de skal planlegge mannskap i ferieperioder.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"