cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Endring av leverandør/kunde

by Stian Alexander Lie
Status: Stem - Vi vurderer!

I enkelte tilfeller kan det være at to kunder bestiller samme varer/betingelser (elelr at en faktura skal splittes mellom to konsernkunder eller lignende. Da kunne det være greit å kunne kopiere en eksisterende ordre/faktura og benytte en rutine for å bytte kunde. 

 

Tilsvarende så hender det at feil leverandør kan bli påført i fakturainnboks. Dette er ikke ofte men gjelder noen ganger utenlandske leverandører. I mange tilfeller er dette situasjoner hvor bruker har søkt opp leverandør manuelt. 

 

Selv om det ikke forekommer ofte, så kunne det være greit å kunne gjøre denne typen endringer. Det er mulig å eksportere og importere linjer. Dette har derimot endel felter som det ikke tas med, og en linje må være lagret på forhånd i dokuementlinjer før det opprettes. 

 

Stian