cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Ikke formaterte rapporter til excel

by Fal46036-
Status: Stem - Vi vurderer!

Vi savner å kunne ta ut rapporter til excel som ikke er formatert. Fikk tilbakemelding fra revisor om at revisjonsjournalen var håpløs å jobbe med. Dette gjelder veldig mange av rapportene vi tar ut i Financials. I Payroll har vi nå mulighet for å velge mellom å ta ut ikke formaterte eller formaterte excel filer på noen typer rapporter. Dette er supert. Jobbes dette med i Financials også? Vi har behov for å jobbe videre med rapporter vi tar ut i excel, kunne filtrere, lage pivot-tabeller m.m. 

1 Comment
VISMA
by hannelv
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!