Mine områder
Hjelp
Emil_Columbi
PARTNER

Utelate bilag fra "Behandle Betalinger"

av Emil_Columbi (Oppdatert ‎17-11-2021 13:32 av Runar_Gulbrandsen VISMA )
Status: Ikke prioritert

Hei!

 

Mange har etterspurt muligheten til å utelate bilag fra skjermbildet "Behandle Betalinger", da det ikke er ønskelig å remittere en bestemt faktura eller trekke fra en kreditnota på ubestemt tid. Det er da ikke aktuelt å flytte betalings-/forfallsdato.

 

Dette kan delvis løses ved å fjerne/endre betalingsmetode/konto, slik at bilaget ikke dukker opp i remitteringsforslaget, men problemstillingen blir da at det ikke er gitt hvilken betalingsmetode/konto som har vært der tidligere. Det er også mer krevende enn nødvendig å masseoppdatere en slik status på bilag som har varierende betalingsmetode/konto.

 

Dersom dette f.eks hadde vært en sjekkboks tilsvarende "På vent", men for faktura/nota som skal utelates fra "Behandle Betalinger", hadde det vært mulig å masseoppdatere denne sjekkboksen for en rekke bilag uten å ta stilling til hva tidligere/ny betalingsmetode skal være.

 

Håper dette kan vurderes, eller enda bedre - det finnes kanskje allerede en bedre løsning? 🙂

4 Kommentarer
BeritAnne
CHAMPION ***
av BeritAnne

Jeg mener at det å endre Betalingsmetode på en faktura som skal utelates fra remittering er en god metode, da det gjerne er manuelle vurderinger som ligger til grunn når man holder tilbake betaling på en faktura.  Man kan opprette flere Betalingsmetoder hvis ønskelig, slik at disse forklarer hvorfor Faktura/Kreditnota ønskes unnlatt bra betaling.

I praksis vil det være svært begrenset hva som var opprinnelig Betalingsmetode, eller hvilken man må sette for å remittere faktura så det vil ikke være noen stor jobb å sette dette rett. Igjen - vil det også her være en manuell vurdering som legges til grunn.

Dersom det skal legges til en funksjon tilsvarende som 'På vent' for å stoppe disse, må man jo likevel inn på hver bilag for å sette denne funksjonen.  (Dersom det faktisk må lages en Masseoppdatering for å endre dette er det jo nesten ikke nødvendig å forenkle dette da det likevel vil være programmet som får jobben.)

 

Imidlertid så savner jeg nå å få en enkel oversikt på Faktura som er satt til en manuell Betalingsmetode.  Dette fikk vi tidligere i Behandle betalinger og jeg skjønner ikke vurderingene som lå bak å fjerne denne muligheten.  Det vil uansett ikke være mulig å remittere Faktura som ligger til en Betalingsmetode som ikke er avmerket for Opprett samlebetaling.

 

Jeg forstår likevel det opprinnelige behovet som er lagt inn å tenker at en bedre løsning kan være følgende:

  1. Få tilbake muligheten til å se alle bilag uavhengig av Betalingsmetode i bilde Behandle betalinger.  Evt. egen fane eller skjermbilde for manuelle metoder.
  2. Få inn Betalingsmetode i tabellen over dokumentene som ligger klare til remittering, og gjør det mulig å endre/overskrive dette her.
  3.  Det må da kanskje inne en funksjon for lagring i dette bildet, men når man så lagrer endringer vil man bare se de dokumenter som stemmer for Betalingsmetode/Betalingskonto som er valgt.

 

Emil_Columbi
PARTNER
av Emil_Columbi

Takk for detaljert tilbakemelding!

 

Jeg er enig i flere av punktene her, og ser definitivt behovet for å se remitteringsforslaget for flere betalingsmetoder/konti. Likevel mener jeg at forslaget du legger frem ikke løser den konkrete problemstillingen like effektivt som løsningsforslaget som originalt er lagt frem (men kanskje er bedre egnet til andre problemstillinger). Her er fordelene med "På vent" kontra endring av betalingsmetode slik jeg ser det i farta:

 

Ved bruk av en "På vent"-sjekkboks kan denne enkelt masseoppdateres på/av via den innebygde funksjonaliteten i systemet - tilsvarende slik man kunne valgt "Oppdater alle" med parameter "På vent - På/av" i et filtrert utvalg av Utgående Faktura for å fjerne denne tikkboksen. Uten muligheten for å masseoppdatere den eksisterende "På vent"-funksjonaliteten i Financials hadde vi hatt mange oppgitte brukere med hodet i hendene. Jeg kan være enig i at dette behovet ikke oppstår like ofte som den originale "På vent"-funksjonen, men for de som har behovet er merarbeidet like stort hver gang det inntreffer.

 

Masseoppdatering av betalingsmetode er en tilsvarende mulighet, men du mister da historikk på hva betalingsmetoden var før endring til manuell betalingsmetode, så om du masseoppdaterer en rekke bilag til å utelates fra remitteringsforslaget, hvor bilagene er opprettet med ulike betalingsmetoder, har du ingen gode muligheter for å "reversere" utelatelsen uten å gjøre vurderinger og utvalg på hva betalingsmetoden skal være på nytt for hver metode, for deretter å masseoppdatere enkeltvis for hver metode.

 

Jeg tenker at punkt 1. bør være en separat idé. Det hadde vært interessant å ha muligheten til å se bilag klare til remittering for samtlige betalingsmetoder, og eventuelt konti, samtidig i dette bildet.

BeritAnne
CHAMPION ***
av BeritAnne

Her @Emil_Columbi har vi rett og slett gitt så mange gode argument og forslag for bedre funksjonalitet at det er bare å håpe at vi får så mange stemmer at Visma setter utviklerne sine i arbeid.

Det er ingen tvil om at dette vil forenkle betalingsprosessen.  I en ideell verden kan man jo tenke at alt som er godkjent bare skal sendes til betaling, men i praksis er ikke regnskapsverdenen fullt så perfekt.

av Runar_Gulbrandsen
Status changed to: Status: Ikke prioritert

Hei Emil 🙂

 

Vi takker for ditt innspill. Dette ønske vil dessverre ikke bli prioritert da det ikke har fått nok stemmer/likes. 

 

PS! Skjermbilde Behandle betalinger kommer i ny versjon i disse dager. Ta dette gjerne i bruk og kom evt. med nye ønsker rundt denne nye skjermen. 

 


Ha en riktig fin dag!

 

Mvh
Runar Gulbrandsen

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"