cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

PARTNER

Viktig endringsønske ved bruk av factoring

by StianMelheim
Status: Stem - Vi vurderer!

Hei!

Ved bruk av factoring-integrasjon i dag for kunder som har en delt reskontro, så får man per i dag veldig ofte feil kontoinformasjon når det sendes EHF-faktura til kunder.

Blankett-styring med parametersetting for kunder som skal ha ulik kontoinformasjon er ofte det en benytter for å skille mellom blankettene under fakturaproduksjonen i Financials, for at kundene skal motta riktig betalingsinformasjon.

XML-filen som dannes ved bruk av EHF er, i følge support, hardkodet til å hente informasjon fra Firmaopplysninger.

Når en kunde har delt reskontro med to kontonumre i bruk, vil da utg. fakturaer som skal til factoring som oftest få opp feil kontonr, da man som oftest har [vår] kundes kontonummer under Firmaopplysninger.

Forslaget er derfor at det bør åpnes opp for en mulighet for overstyring av hvilket kontonummer XML-filen skal benytte seg av. Dette vil omfatte veldig mange kunder.

2 Comments
CHAMPION *
by Mantena_AS

Enig i dette så lenge overstyringen skjer på faktura nivå og Firmaets hoved konto, ( kundekonto) blir lagt som Default. 

VISMA
by hannelv
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!