cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Varsel om at grensen på antall vedlegg er nådd

by Anne Stine Jensen
Status: Implementert

I Expense er det en begrensing på hvor stor filen kan være. Hvor mange vedlegg du får lagt med kommer ann på størrelsen på vedleggene.

 

Problemet er at man får lastet opp så mange vedlegg man bare vil, men når reisen sendes til godkjenning så fungerer det ikke. Man får ikke beskjed om når man når grensen eller at det er dette som er problemet når man prøver å sende den.

 

Det hadde vært veldig fint om det lå en "teller" i systemet som ga beskjed når grensen var nådd. 

Det er så kjedelig å be brukere som har lagt ved 50 vedlegg om å starte på nytt.

15 Comments
by Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Accepterad

Enig!

Anonymous
Not applicable
by Anonymous

ENIG!

PARTNER
by Mari Risa

Hva er løsningen for å unngå dette når kunden er kommet punktet "send til godkjenning"

CONTRIBUTOR *
by Cathrine Haksø

Enig

CONTRIBUTOR **
by Jorunn Haraldstad1

Helt enig med de over. Dette er en ny begrensning, og .20 bilag er lite. Forstår ikke hvorfor grensen er satt såvidt lavt. Denne begrensningen må tydeliggjøres, slik at bruker ser den før man starter, ikke når man er ferdig.

CONTRIBUTOR **
by Siv Myrbo

Er det noen plan på å utvide denne grensen på 20 bilag?

by Gunnar Glendrange

Ja, grensen vil bli utvidet. Akkurat når kan jeg ikke si ennå, men jeg håper det vil skje i år.

CONTRIBUTOR **
by Jorunn Haraldstad1

Men denne begrensningen kom uten noen annonsering? Brukerne erfarte det først når reiseregninger var laget, og måtte begynne på nytt. Det er ikke bra. I tillegg får man varslingen først når reiseregningen allerede er laget. Det er i hvert fall ikke godt nok.

by Gunnar Glendrange

Begrensningen kom etter at vi erfarte uforutsett treghet med påfølgende problemer når vedlegget ble veldig stort.

Nå får man melding i det grensen nås. Føler det er likegreit fremfor at alle får melding lenge før grensen nås.

Som sagt, grensen vil økes snart.

 

by Anne Stine Jensen

Hei,

 

Bare så jeg forstår deg rett Gunnar. Det kommer nå opp en varsel i det man forsøker å laste opp det vedlegget som trigger max-grensen? Ikke først når man skal sende reisen til godkjenning?

by Gunnar Glendrange

Ja

by Anne Stine Jensen

Flott 🙂

CONTRIBUTOR ***
by Oddny Vereide

En hos oss har nettopp lagt inn 36 vedlegg, og fikk ingen varsel før han var ferdig og klar til å sende den til godkjenning. Så det stemmer vel ikke at systemet varsler idet grensen nås? 

by Gunnar Glendrange

Hei igjen,

Det viser seg at "sperre" likevel ikke er implementert, dessverre.

Man får altså ingen "stopp" når en reise inneholder 20 vedlegg.

Ved registrering, får man info-melding om "taket" i skjermbildet.

 

Som tidligere meddelt, grensen vil bli økt til 50 vedlegg. 

Vi håper i få gjort dette i løpet av desember.

 

 

 

 

 

by Anne Stine Jensen

Dette var dårlige nyheter 😞 Vi informerte våre konsulenter at de ansatte ville få varsel på fredag.

Nå må vi gå tilbake på dette og be brukerne være oppmerksomme likevel....